• log in
  • create an account

Post-diploma programmes (admissions for 2024/2025 academic year)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Rozpoczęcie rekrutacji dla cudzoziemców
| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

6 marca 2024 roku rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla cudzoziemców na studia w języku polskim.

Aby wziąć udział w rekrutacji kandydat powinien:

  1. założyć konto w systemie IRK;
  2. zapoznać się z ofertą studiów dostępnych na Uniwersytecie Jagiellońskim;
  3. wybrać interesujące go studia;
  4. dokonać zgłoszenia na wybrany kierunek;
  5. wnieść opłatę rekrutacyjną.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na poszczególne studia znaleźć można na:

Ważne! Do wpisu na studia wymagany jest dokument uprawniający do podjęcia studiów – świadectwo (dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz dyplom ukończenia studiów (dla studiów drugiego stopnia). Zanim dokonasz zgłoszenia, upewnij się, że do momentu wpisu w danej turze będziesz posiadać wymagane dokumenty.

Ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych naborów można zapoznać się w systemie IRK oraz na stronach welcome.uj.edu.pl i rekrutacja.uj.edu.pl.

Zapraszamy również na stronę studia.uj.edu.pl. Znajdują się tam informacje na temat studiów prowadzonych przez wszystkie wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pozostałe rekrutacje

Pierwsza tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim dla obywateli polskich wystartuje 4 czerwca. Pełna oferta studiów jest dostępna na stronie irk.uj.edu.pl, a terminy poszczególnych tur są opublikowane na podstronach „Harmonogram” odpowiednio dla studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia.

Zapraszamy do rekrutacji – studiuj na UJ!