European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

We are online

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

Complying with the preventive measures, please contact us:

 • by phone: (+48) 12 663 26 60, -26 61, -26 62, -26 63
 • by e-mail: welcome@uj.edu.pl

 

The Admissions Office located in the building at ul. Ingardena 6 remains closed to visitors until further notice.

Wyniki dla studiów II stopnia – tura sierpniowa

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

11 września zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia w turze sierpniowej

Wszyscy kandydaci otrzymali w swoich kontach IRK informację o wyniku kwalifikacji – dostępną po zalogowaniu w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”. Instrukcje dla zakwalifikowanych kandydatów oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia.

Zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia? Gratulujemy!

Każdy kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia, musi dokonać wpisu na listę studentów, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów, podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności oraz ślubowanie. Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika. Wpisy zakwalifikowanych kandydatów potrwają od 14 do 16 września.

Uwaga: w przypadku studiów prowadzonych w Collegium Medicum UJ obowiązują szczególne wytyczne dotyczące wpisów. Zakwalifikowani kandydaci otrzymali dokładne informacje w swoich kontach w IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

 • W trosce o wzajemne bezpieczeństwo, konieczne jest zapisanie się na konkretny dzień oraz godzinę za pośrednictwem specjalnego formularza udostępnionego w koncie w chwili publikacji list. Nie jest możliwe dokonanie wpisu bez zapisania się na termin za pośrednictwem formularza.
 • Dokumenty muszą być kompletne. Listę wymaganych dokumentów do wpisu znaleźć można tutaj oraz w koncie IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – prosimy o przyniesienie oryginałów dokumentów wraz z własnymi kopiami. Nie będzie możliwości wykonania kopii dokumentów podczas dokonywania wpisu.
 • Pełnomocnictwo: jeżeli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, wyznacz pełnomocnika, który w twoim imieniu dokona wpisu na listę studentów. Dodatkowe informacje o pełnomocnictwie znajdziesz tutaj, a samo pełnomocnictwo możesz pobrać w koncie w IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.
 • Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy upewnić się, że wszystkie dane w formularzu "Wykształcenie” są uzupełnione (zwłaszcza dane dotyczące dyplomu – jeśli nie posiadasz jeszcze dyplomu, wpisz dane z zaświadczenia o obronie), a zdjęcie zatwierdzone przez administratora. Następnie należy zaznaczyć zgodę lub brak zgody na przekazanie danych do MPK (w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”, w tabeli zgłoszenia na dole pojawił się taki formularz). Następnie należy wybrać odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”, pobrać znajdująca się tam ankietę osobową, wydrukować ją i podpisać na wszystkich stronach. 
 • Komplet dokumentów należy złożyć w odpowiednim sekretariacie wskazanym pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”, nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia. Adres sekretariatu znajdziesz w pod linkiem "Dokumenty i dalsze kroki" i w formularzu zapisu na termin wpisu.
 • Oświadczenie o akceptacji warunków odpłatności za studia: podczas wpisu konieczne będzie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – w przypadku studiów stacjonarnych nie oznacza to, że te studia są płatne. Oświadczenie dotyczy m. in. zasad naliczania dodatkowych odpłatności związanych z takimi sytuacjami jak powtarzanie przedmiotu. Zapoznaj się z nim wcześniej, aby wpis mógł przebiec jak najszybciej.

Podczas wpisu kandydat otrzyma:

 • dane do logowania do USOSweb – systemu obsługującego wszystkich studentów, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku, stypendia i pomoc materialną oraz pozostałych spraw studenckich jak np. ocen czy terminów egzaminów;
 • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia (to inny numer rachunku niż konto w IRK)
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Co po wpisie?

Jeśli dołączyłeś do grona studentów UJ, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z sekretariatem lub Działem Spraw Studenckich, a znany ci już system IRK zastąpi system USOSweb. Kompendium wiedzy każdego studenta to strona studiuje.uj.edu.pl oraz sekcja "Studenci" na stronie głównej UJ www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej cię sprawie.

Jesteś na liście rezerwowej?

Spokojnie: po zakończeniu pierwszej tury wpisów będziemy zapraszać kolejne osoby z listy rezerwowej na pozostałe wolne miejsca. Pierwsza zmiana może pojawić się w twoim koncie 16 września w godzinach wieczornych.

A co, jeśli się nie dostałeś?

Kandydaci nieprzyjęci na studia z powodu zbyt małej liczby punktów lub z powodów formalnych nie znajdują się na liście rezerwowej – niestety nie zostają przyjęci na studia i ich status nie ulegnie zmianie. Wszystkie te osoby zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia prowadzące jeszcze turę dodatkową – listę tych studiów można wyświetlić w katalogu studiów II stopnia: irk.uj.edu.pl/pl/offer/II_P_20 po wybraniu opcji "Tylko z trwającą turą" i przefiltrowaniu.

Wyniki rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

31 sierpnia zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite magisterskie w turze podstawowej.

Wszyscy kandydaci otrzymali w swoich kontach IRK informację o wyniku kwalifikacji – dostępną po zalogowaniu w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”. Instrukcje dla zakwalifikowanych kandydatów oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia.

Listy rankingowe i minimalne wyniki kwalifikacji kandydata wymagane do przyjęcia na dane studia

Zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia? Gratulujemy!

Każdy kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia, musi dokonać wpisu na listę studentów, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów, podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności oraz ślubowanie. Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika, a jeśli kandydat jest niepełnoletni, to dokumenty może złożyć za niego opiekun prawny, którym najczęściej jest rodzic. Wpisy zakwalifikowanych kandydatów potrwają od 1 do 4 września.

Uwaga: w przypadku studiów prowadzonych w Collegium Medicum UJ obowiązują szczególne wytyczne dotyczące wpisów. Zakwalifikowani kandydaci otrzymali dokładne informacje w swoich kontach w IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

 • W trosce o wzajemne bezpieczeństwo, konieczne jest zapisanie się na konkretny dzień oraz godzinę za pośrednictwem specjalnego formularza udostępnionego w koncie w chwili publikacji list. Nie jest możliwe dokonanie wpisu bez zapisania się na termin za pośrednictwem formularza.
 • Dokumenty muszą być kompletne. Listę wymaganych dokumentów do wpisu znaleźć można tutaj oraz w koncie IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – prosimy o przyniesienie oryginałów dokumentów wraz z własnymi kopiami. Nie będzie możliwości wykonania kopii dokumentów podczas dokonywania wpisu.
 • Pełnomocnictwo: jeżeli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, wyznacz pełnomocnika, który w twoim imieniu dokona wpisu na listę studentów. Dodatkowe informacje o pełnomocnictwie znajdziesz tutaj, a samo pełnomocnictwo możesz pobrać w koncie w IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.
 • Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy upewnić się, że wszystkie dane w formularzu „Wykształcenie” są uzupełnione (zwłaszcza numer świadectwa, data wydania i nazwa instytucji (OKE), która je wydała), a zdjęcie zatwierdzone przez administratora. Następnie należy zaznaczyć zgodę lub brak zgody na przekazanie danych do MPK (w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”, w tabeli zgłoszenia na dole pojawił się taki formularz). Następnie należy wybrać odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”, pobrać znajdująca się tam ankietę osobową, wydrukować ją i podpisać na wszystkich stronach.
 • Komplet dokumentów należy złożyć w odpowiednim sekretariacie wskazanym pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”, nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia. Adres sekretariatu znajdziesz w pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki” i w formularzu zapisu na termin wpisu.
 • Oświadczenie o akceptacji warunków odpłatności za studia: podczas wpisu konieczne będzie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – w przypadku studiów stacjonarnych nie oznacza to, że te studia są płatne. Oświadczenie dotyczy m. in. zasad naliczania dodatkowych odpłatności związanych z takimi sytuacjami jak powtarzanie przedmiotu. Zapoznaj się z nim wcześniej, aby wpis mógł przebiec jak najszybciej.

Podczas wpisu kandydat otrzyma:

 • dane do logowania do USOSweb – systemu obsługującego wszystkich studentów, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku stypendia i pomoc materialną oraz pozostałych spraw studenckich jak np. ocen czy terminów egzaminów;
 • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia (to inny numer rachunku niż konto w IRK);
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Co po wpisie?

Jeśli dołączyłeś do grona studentów UJ, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z sekretariatem lub Działem Spraw Studenckich, a znany ci już system IRK zastąpi system USOSweb. Kompendium wiedzy każdego studenta to strona studiuje.uj.edu.pl oraz sekcja „Studenci” na stronie głównej UJ: www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej cię sprawie.

Jesteś na liście rezerwowej?

Spokojnie: po zakończeniu pierwszej tury wpisów będziemy zapraszać kolejne osoby z listy rezerwowej na pozostałe wolne miejsca. Pierwsza zmiana może pojawić się w twoim koncie 4 września w godzinach wieczornych, kolejny taki termin to 8 września, godziny wieczorne.

A co, jeśli się nie dostałeś?

Kandydaci nieprzyjęci na studia z powodu zbyt małej liczby punktów lub z powodów formalnych nie znajdują się na liście rezerwowej – niestety nie zostają przyjęci na studia i ich status nie ulegnie zmianie. Wszystkie te osoby zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia prowadzące jeszcze turę dodatkową – zostanie ona ogłoszona już w tym tygodniu na studia, na które zostaną jeszcze wolne miejsca, sprawdzaj informacje na stronie IRK.

Start rekrutacji na studia II stopnia – tura lipcowa

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

Rozpoczęła się rejestracja na studia drugiego stopnia prowadzące rekrutację według harmonogramu tury lipcowej.

Aby ubiegać się o przyjęcie na te studia, kandydat powinien założyć konto w systemie IRK na stronie irk.uj.edu.pl, dokonać rejestracji na wybrane studia, wnieść opłatę rekrutacyjną i, w niektórych przypadkach, przesłać dokumenty wymagane przy rejestracji. Więcej informacji na temat procesu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz na stronie Rekrutacja krok po krokuNabór na pozostałe studia będzie prowadzony według harmonogramu tury sierpniowej. Informacje o tym, według którego harmonogramu odbywa się rekrutacja na studia, znaleźć można w kartach poszczególnych studiów na stronie systemu IRK.

Rekrutacja w turze lipcowej potrwa do:

 • 7 lipca – na studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub dla których do ustalenia wyniku rekrutacji wymagane jest wgranie do systemu dokumentów dokumentów,
 • 13 lipca – na pozostałe studia.

(powyższe terminy nie dotyczą rekrutacji na studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, harmonogram dla tych studiów znaleźć można tutaj)

Kompletny harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie rekrutacja.uj.edu.pl/studia-ii-stopnia/terminy – tura lipcowa.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów i harmonogramu dostępne są w kartach studiów na stronie systemu IRK w katalogu studiów.

Zapraszamy do rejestracji na studia w UJ!

Start rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

W środę, 1 lipca 2020 roku o godzinie 12:00 rozpoczęła się rejestracja na wszystkie studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2020/2021.

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia, kandydat powinien założyć konto w systemie IRK na stronie irk.uj.edu.pl, dokonać rejestracji na wybrane studia i wnieść opłatę rekrutacyjną. Więcej informacji na temat procesu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz na stronie Rekrutacja krok po kroku.

Rekrutacja potrwa do:

 • 23 sierpnia
 • lub 18 sierpnia na Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne i Zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania (studia z egzaminem wstępnym)

(powyższe terminy nie dotyczą rekrutacji na studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, harmonogram dla tych studiów znaleźć można tutaj)

Kompletny harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/terminy.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, przedmiotów maturalnych branych pod uwagę, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów dostępne są w kartach studiów na stronie systemu IRK w katalogu studiów: irk.uj.edu.pl/pl/offer/IiJM_P_20.

Zapraszamy do rejestracji na studia w UJ!

Start rekrutacji na niestacjonarne studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

Aby ubiegać się o przyjęcie, kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, dokonać rejestracji na wybrane studia oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. Szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacji, wymaganych dokumentów i opłat za studia dostępne są w kartach studiów w części "Oferta".

Rejestracja w turze podstawowej potrwa do 21 lipca. Kompletny harmonogram rekrutacji na te studia dostępny jest na stronie rekrutacja.uj.edu.pl/terminy/ziks.

Zapraszamy do rejestracji na studia w UJ!

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w 2020 roku

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

W związku z ogłoszoną informacją Ministra Edukacji Narodowej o przesunięciu egzaminów maturalnych informujemy, że Uniwersytet Jagielloński dołoży wszelkich starań, aby tegoroczni maturzyści nie byli poszkodowani w rekrutacji na studia.
Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zawsze przygotowywany jest z uwzględnieniem daty ogłoszenia wyników matur. Dlatego organizacja tegorocznej rekrutacji będzie dostosowana do przekazywanych informacji o terminach matur.
Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej rekrutacja.uj.edu.pl, gdzie będą publikowane informacje o zmianach w przebiegu tegorocznej rekrutacji.

International Baccalaureate Diploma in 2020

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

Due to the decision made on 23 March 2020 by the International Baccalaureate Organization on the cancelation of the International Baccalaureate exam session, we would like to inform candidates that the Jagiellonian University closely monitors information made public by the IBO on the diplomas issued to the graduates in 2020.

Information about admissions of International Baccalaureate graduates to Jagiellonian University programmes in 2020 will be published on the welcome.uj.edu.pl website in due time.

We are online

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

In the interest of common health, please contact us by phone or email.

Complying with the preventive measures, please contact us:

 • by phone: (+48) 12 663 1401, (+48) 12 663 1408, (+48) 12 663 1441
 • by e-mail: welcome@uj.edu.pl

The Admissions Office located in the building at ul. Gołębia 24 remains closed to visitors until further notice.

Academic year 2020/21 admissions open

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

Admissions for foreigners for all programmes and for Polish citizens for programmes in foreign languages is now open. In the current application round, applications may be submitted by 4 May.

Information about the next application rounds for foreigners for programmes in Polish and for programmes in foreign languages are published on our websites.

Polish citizens – first application round for first-, long-, and second-cycle programmes will open on 2 June. Full offer of first- and long-cycle programmes and of second-cycle programmes may be found at irk.uj.edu.pl, and the detailed admission schedule for all application rounds is published at rekrutacja.uj.edu.pl (in Polish): first- and long-cycle programmes, second-cycle programmes.

More information about programmes of study offered by all Jagiellonian University Faculties, course description and syllabi, outlines of all semesters in a programme, may be found on the Sylabus UJ and Sylabus Collegium Medicum UJ websites.