Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Działamy online

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

 W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o kierowanie zapytań do nas telefonicznie lub mailowo.

Zachowując zalecenia profilaktyczne zapraszamy do kontaktu z nami:

 • telefonicznego: (+48) 12 663 26 60, -26 61, -26 62, -26 63
 • mailowego: rekrutacja@uj.edu.pl

Biuro Działu Rekrutacji na Studia przy ul. Ingardena 6 pozostaje zamknięte dla osób odwiedzających do odwołania.

Wyniki dla studiów II stopnia – tura sierpniowa

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

11 września zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia w turze sierpniowej

Wszyscy kandydaci otrzymali w swoich kontach IRK informację o wyniku kwalifikacji – dostępną po zalogowaniu w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”. Instrukcje dla zakwalifikowanych kandydatów oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia.

Zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia? Gratulujemy!

Każdy kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia, musi dokonać wpisu na listę studentów, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów, podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności oraz ślubowanie. Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika. Wpisy zakwalifikowanych kandydatów potrwają od 14 do 16 września.

Uwaga: w przypadku studiów prowadzonych w Collegium Medicum UJ obowiązują szczególne wytyczne dotyczące wpisów. Zakwalifikowani kandydaci otrzymali dokładne informacje w swoich kontach w IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

 • W trosce o wzajemne bezpieczeństwo, konieczne jest zapisanie się na konkretny dzień oraz godzinę za pośrednictwem specjalnego formularza udostępnionego w koncie w chwili publikacji list. Nie jest możliwe dokonanie wpisu bez zapisania się na termin za pośrednictwem formularza.
 • Dokumenty muszą być kompletne. Listę wymaganych dokumentów do wpisu znaleźć można tutaj oraz w koncie IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – prosimy o przyniesienie oryginałów dokumentów wraz z własnymi kopiami. Nie będzie możliwości wykonania kopii dokumentów podczas dokonywania wpisu.
 • Pełnomocnictwo: jeżeli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, wyznacz pełnomocnika, który w twoim imieniu dokona wpisu na listę studentów. Dodatkowe informacje o pełnomocnictwie znajdziesz tutaj, a samo pełnomocnictwo możesz pobrać w koncie w IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.
 • Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy upewnić się, że wszystkie dane w formularzu "Wykształcenie” są uzupełnione (zwłaszcza dane dotyczące dyplomu – jeśli nie posiadasz jeszcze dyplomu, wpisz dane z zaświadczenia o obronie), a zdjęcie zatwierdzone przez administratora. Następnie należy zaznaczyć zgodę lub brak zgody na przekazanie danych do MPK (w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”, w tabeli zgłoszenia na dole pojawił się taki formularz). Następnie należy wybrać odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”, pobrać znajdująca się tam ankietę osobową, wydrukować ją i podpisać na wszystkich stronach. 
 • Komplet dokumentów należy złożyć w odpowiednim sekretariacie wskazanym pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”, nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia. Adres sekretariatu znajdziesz w pod linkiem "Dokumenty i dalsze kroki" i w formularzu zapisu na termin wpisu.
 • Oświadczenie o akceptacji warunków odpłatności za studia: podczas wpisu konieczne będzie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – w przypadku studiów stacjonarnych nie oznacza to, że te studia są płatne. Oświadczenie dotyczy m. in. zasad naliczania dodatkowych odpłatności związanych z takimi sytuacjami jak powtarzanie przedmiotu. Zapoznaj się z nim wcześniej, aby wpis mógł przebiec jak najszybciej.

Podczas wpisu kandydat otrzyma:

 • dane do logowania do USOSweb – systemu obsługującego wszystkich studentów, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku, stypendia i pomoc materialną oraz pozostałych spraw studenckich jak np. ocen czy terminów egzaminów;
 • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia (to inny numer rachunku niż konto w IRK)
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Co po wpisie?

Jeśli dołączyłeś do grona studentów UJ, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z sekretariatem lub Działem Spraw Studenckich, a znany ci już system IRK zastąpi system USOSweb. Kompendium wiedzy każdego studenta to strona studiuje.uj.edu.pl oraz sekcja "Studenci" na stronie głównej UJ www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej cię sprawie.

Jesteś na liście rezerwowej?

Spokojnie: po zakończeniu pierwszej tury wpisów będziemy zapraszać kolejne osoby z listy rezerwowej na pozostałe wolne miejsca. Pierwsza zmiana może pojawić się w twoim koncie 16 września w godzinach wieczornych.

A co, jeśli się nie dostałeś?

Kandydaci nieprzyjęci na studia z powodu zbyt małej liczby punktów lub z powodów formalnych nie znajdują się na liście rezerwowej – niestety nie zostają przyjęci na studia i ich status nie ulegnie zmianie. Wszystkie te osoby zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia prowadzące jeszcze turę dodatkową – listę tych studiów można wyświetlić w katalogu studiów II stopnia: irk.uj.edu.pl/pl/offer/II_P_20 po wybraniu opcji "Tylko z trwającą turą" i przefiltrowaniu.

Wyniki rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

31 sierpnia zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite magisterskie w turze podstawowej.

Wszyscy kandydaci otrzymali w swoich kontach IRK informację o wyniku kwalifikacji – dostępną po zalogowaniu w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”. Instrukcje dla zakwalifikowanych kandydatów oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia.

Listy rankingowe i minimalne wyniki kwalifikacji kandydata wymagane do przyjęcia na dane studia

Zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia? Gratulujemy!

Każdy kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia, musi dokonać wpisu na listę studentów, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów, podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności oraz ślubowanie. Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika, a jeśli kandydat jest niepełnoletni, to dokumenty może złożyć za niego opiekun prawny, którym najczęściej jest rodzic. Wpisy zakwalifikowanych kandydatów potrwają od 1 do 4 września.

Uwaga: w przypadku studiów prowadzonych w Collegium Medicum UJ obowiązują szczególne wytyczne dotyczące wpisów. Zakwalifikowani kandydaci otrzymali dokładne informacje w swoich kontach w IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

 • W trosce o wzajemne bezpieczeństwo, konieczne jest zapisanie się na konkretny dzień oraz godzinę za pośrednictwem specjalnego formularza udostępnionego w koncie w chwili publikacji list. Nie jest możliwe dokonanie wpisu bez zapisania się na termin za pośrednictwem formularza.
 • Dokumenty muszą być kompletne. Listę wymaganych dokumentów do wpisu znaleźć można tutaj oraz w koncie IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – prosimy o przyniesienie oryginałów dokumentów wraz z własnymi kopiami. Nie będzie możliwości wykonania kopii dokumentów podczas dokonywania wpisu.
 • Pełnomocnictwo: jeżeli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, wyznacz pełnomocnika, który w twoim imieniu dokona wpisu na listę studentów. Dodatkowe informacje o pełnomocnictwie znajdziesz tutaj, a samo pełnomocnictwo możesz pobrać w koncie w IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.
 • Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy upewnić się, że wszystkie dane w formularzu „Wykształcenie” są uzupełnione (zwłaszcza numer świadectwa, data wydania i nazwa instytucji (OKE), która je wydała), a zdjęcie zatwierdzone przez administratora. Następnie należy zaznaczyć zgodę lub brak zgody na przekazanie danych do MPK (w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”, w tabeli zgłoszenia na dole pojawił się taki formularz). Następnie należy wybrać odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”, pobrać znajdująca się tam ankietę osobową, wydrukować ją i podpisać na wszystkich stronach.
 • Komplet dokumentów należy złożyć w odpowiednim sekretariacie wskazanym pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”, nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia. Adres sekretariatu znajdziesz w pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki” i w formularzu zapisu na termin wpisu.
 • Oświadczenie o akceptacji warunków odpłatności za studia: podczas wpisu konieczne będzie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – w przypadku studiów stacjonarnych nie oznacza to, że te studia są płatne. Oświadczenie dotyczy m. in. zasad naliczania dodatkowych odpłatności związanych z takimi sytuacjami jak powtarzanie przedmiotu. Zapoznaj się z nim wcześniej, aby wpis mógł przebiec jak najszybciej.

Podczas wpisu kandydat otrzyma:

 • dane do logowania do USOSweb – systemu obsługującego wszystkich studentów, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku stypendia i pomoc materialną oraz pozostałych spraw studenckich jak np. ocen czy terminów egzaminów;
 • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia (to inny numer rachunku niż konto w IRK);
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Co po wpisie?

Jeśli dołączyłeś do grona studentów UJ, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z sekretariatem lub Działem Spraw Studenckich, a znany ci już system IRK zastąpi system USOSweb. Kompendium wiedzy każdego studenta to strona studiuje.uj.edu.pl oraz sekcja „Studenci” na stronie głównej UJ: www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej cię sprawie.

Jesteś na liście rezerwowej?

Spokojnie: po zakończeniu pierwszej tury wpisów będziemy zapraszać kolejne osoby z listy rezerwowej na pozostałe wolne miejsca. Pierwsza zmiana może pojawić się w twoim koncie 4 września w godzinach wieczornych, kolejny taki termin to 8 września, godziny wieczorne.

A co, jeśli się nie dostałeś?

Kandydaci nieprzyjęci na studia z powodu zbyt małej liczby punktów lub z powodów formalnych nie znajdują się na liście rezerwowej – niestety nie zostają przyjęci na studia i ich status nie ulegnie zmianie. Wszystkie te osoby zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia prowadzące jeszcze turę dodatkową – zostanie ona ogłoszona już w tym tygodniu na studia, na które zostaną jeszcze wolne miejsca, sprawdzaj informacje na stronie IRK.

Start rekrutacji na studia II stopnia – tura lipcowa

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

Rozpoczęła się rejestracja na studia drugiego stopnia prowadzące rekrutację według harmonogramu tury lipcowej.

Aby ubiegać się o przyjęcie na te studia, kandydat powinien założyć konto w systemie IRK na stronie irk.uj.edu.pl, dokonać rejestracji na wybrane studia, wnieść opłatę rekrutacyjną i, w niektórych przypadkach, przesłać dokumenty wymagane przy rejestracji. Więcej informacji na temat procesu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz na stronie Rekrutacja krok po krokuNabór na pozostałe studia będzie prowadzony według harmonogramu tury sierpniowej. Informacje o tym, według którego harmonogramu odbywa się rekrutacja na studia, znaleźć można w kartach poszczególnych studiów na stronie systemu IRK.

Rekrutacja w turze lipcowej potrwa do:

 • 7 lipca – na studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub dla których do ustalenia wyniku rekrutacji wymagane jest wgranie do systemu dokumentów dokumentów,
 • 13 lipca – na pozostałe studia.

(powyższe terminy nie dotyczą rekrutacji na studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, harmonogram dla tych studiów znaleźć można tutaj)

Kompletny harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie rekrutacja.uj.edu.pl/studia-ii-stopnia/terminy – tura lipcowa.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów i harmonogramu dostępne są w kartach studiów na stronie systemu IRK w katalogu studiów.

Zapraszamy do rejestracji na studia w UJ!

Start rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

W środę, 1 lipca 2020 roku o godzinie 12:00 rozpoczęła się rejestracja na wszystkie studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2020/2021.

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia, kandydat powinien założyć konto w systemie IRK na stronie irk.uj.edu.pl, dokonać rejestracji na wybrane studia i wnieść opłatę rekrutacyjną. Więcej informacji na temat procesu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz na stronie Rekrutacja krok po kroku.

Rekrutacja potrwa do:

 • 23 sierpnia
 • lub 18 sierpnia na Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne i Zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania (studia z egzaminem wstępnym)

(powyższe terminy nie dotyczą rekrutacji na studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, harmonogram dla tych studiów znaleźć można tutaj)

Kompletny harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/terminy.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, przedmiotów maturalnych branych pod uwagę, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów dostępne są w kartach studiów na stronie systemu IRK w katalogu studiów: irk.uj.edu.pl/pl/offer/IiJM_P_20.

Zapraszamy do rejestracji na studia w UJ!

Start rekrutacji na niestacjonarne studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

Aby ubiegać się o przyjęcie, kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, dokonać rejestracji na wybrane studia oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. Szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacji, wymaganych dokumentów i opłat za studia dostępne są w kartach studiów w części "Oferta".

Rejestracja w turze podstawowej potrwa do 21 lipca. Kompletny harmonogram rekrutacji na te studia dostępny jest na stronie rekrutacja.uj.edu.pl/terminy/ziks.

Zapraszamy do rejestracji na studia w UJ!

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w 2020 roku

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

W związku z ogłoszoną informacją Ministra Edukacji Narodowej o przesunięciu egzaminów maturalnych informujemy, że Uniwersytet Jagielloński dołoży wszelkich starań, aby tegoroczni maturzyści nie byli poszkodowani w rekrutacji na studia.
Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zawsze przygotowywany jest z uwzględnieniem daty ogłoszenia wyników matur. Dlatego organizacja tegorocznej rekrutacji będzie dostosowana do przekazywanych informacji o terminach matur.
Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej rekrutacja.uj.edu.pl, gdzie będą publikowane informacje o zmianach w przebiegu tegorocznej rekrutacji.

Matura International Baccalaureate w 2020 roku

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

W związku z ogłoszoną 23 marca 2020 roku przez International Baccalaureate Organization decyzją o odwołaniu pisemnej części egzaminów matury International Baccalaureate informujemy, że Uniwersytet Jagielloński uważnie śledzi informacje pojawiające się ze strony IBO na temat dyplomów wydawanych absolwentom w 2020 roku.

Informacje dla kandydatów na temat rekrutacji w UJ dla absolwentów matury IB w 2020 roku zostaną opublikowane na stronie rekrutacja.uj.edu.pl, kiedy zapadną odpowiednie ustalenia.

Działamy online

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o kierowanie zapytań do nas telefonicznie lub mailowo.

Zachowując zalecenia profilaktyczne zapraszamy do kontaktu z nami:

 • telefonicznego: (+48) 12 663 1401, (+48) 12 663 1408, (+48) 12 663 1441
 • mailowego: rekrutacja@uj.edu.pl

Biuro Działu Rekrutacji na Studia przy ul. Gołębiej 24 pozostaje zamknięte dla osób odwiedzających do odwołania.

Rozpoczęcie rekrutacji na studia na rok 2020/21

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

Trwa rekrutacja na studia dla cudzoziemców oraz dla obywateli polskich na studia w językach obcych. Zgłoszenia w tej turze kandydaci mogą składać do 4 maja.

Informacje dotyczące terminów kolejnych tur rekrutacji dla cudzoziemców na studia w języku polskim oraz studia w językach obcych znajdują się na naszych stronach internetowych. 

Studia dla obywateli polskich – 2 czerwca rozpocznie się pierwsza tura zgłoszeń na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia. Z ofertą studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia można się zapoznać na stronie irk.uj.edu.pl, a terminy poszczególnych tur są opublikowane na podstronach „Terminy” odpowiednio dla studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Zapraszamy również do zapoznania się z treściami zawartymi na stronach Aplikacji Sylabus UJ oraz Aplikacji Sylabus Collegium Medicum UJ. Znajdują się tam informacje na temat programów studiów prowadzonych przez wszystkie wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego, opisy kierunków, programy kursów z podziałem na poszczególne semestry.