• log in
  • create an account

Post-diploma programmes (admissions for 2024/2025 academic year)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

zarządzanie w szkole wyższej - menedżer szkoły wyższej

Details
Code zarz.szk.wyzsz.mened_pod_PC
Organizational unit Faculty of Management and Social Communication
Level of education post diploma
Language(s) of instruction Polish
Minimum number of students 16
Number of places offered 60
Duration 1 year (2 semesters)
Required document
  • higher education diploma
Application round 1 (22.04.2024 12:00 – 19.09.2024 12:00)

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025

O studiach

informacje o studiach isp.uj.edu.pl
statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

I semestr: 2 450 zł
II semestr: 2 450 zł

Łącznie: 4 900 zł

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia uzyskany na dowolnym kierunku.

Harmonogram

  • rozpoczęcie tury: 22 kwietnia 2024 roku godz. 12:00
  • zakończenie tury: 19 września 2024 roku godz. 12:00
  • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 23 września 2024 roku
  • wpisy na studia: 24 - 27 września 2024 roku

Kandydaci otrzymują informacje o wyniku kwalifikacji na studia podyplomowe w trybie ciągłym, w miarę weryfikacji zgłoszeń w systemie IRK. Kwalifikacja rozpocznie się w momencie osiągnięcia minimalnego limitu przyjęć niezbędnego do uruchomienia studiów podyplomowych.

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie” w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Lista rankingowa

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK. Pod uwagę brane są tylko potwierdzone zgłoszenia, dla których poprawnie wgrane zostały do systemu dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Ma taką możliwość do 19 września 2024 roku do godz. 12:00.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu IRK:

  • skan dyplomu ukończenia studiów,
  • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
  • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
  • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)

Wpis na studia

Wpis na studia odbywa się korespondencyjnie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie we wskazanym w terminie wskazanym przez Sekretarza na adres e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Kandydaci na pierwszym zjeździe przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu). 

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów:

sobota-niedziela 9:00-19:00.

Kontakt

  Instytut Spraw Publicznych Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, opłaty za studia itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK
dyżur poniedziałek–czwartek 9:30-13:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 664 55 47

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 61

e-mail

marcin.mich@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków