• zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoły Doktorskie (rekrutacja na rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

chemia

Szczegóły
Kod n.scis.przy_chem_sd_PC
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa nauki chemiczne
Poziom kształcenia szkoła doktorska
Limit miejsc 27
Tura 1 (21.05.2024 12:00 – 20.06.2024 23:59)

O programie

www science.phd.uj.edu.pl
program o programie
dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze
dyscyplina nauki chemiczne

Zasady rekrutacji

Informacje na temat:

 • szczegółowych warunków organizacji naboru (w tym kryteriów oceny aplikacji),
 • harmonogramu naboru,
 • dokumentów wymaganych w rekrutacji i sposobu ich składania

znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://science.phd.uj.edu.pl/pl/rekrutacja/.

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zostały określone w uchwale nr 71/XII/2023 Senatu UJ z 20 grudnia 2023 roku.

Formularz zapisu w systemie IRK

W formularzu rekrutacyjnym kandydat uzupełnia następujące informacje:

 • wskazuje kierunek studiów, który ukończył lub ukończy, stanowiący podstawę złożenia aplikacji,
 • deklaruje spełnienie przez kierunek studiów warunku formalnego w postaci przynależności do dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • wskazuje preferowany język rozmowy kwalifikacyjnej.

W formularzu rekrutacyjnym kandydat wczytuje następujące dokumenty:

 • suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny wraz ze stosowaną skalą ocen;
 • opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej (formularz do pobrania ze strony: strona programu);
 • opinię o kandydacie pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Potwierdzenie zgłoszenia

Nie ma konieczności potwierdzania zgłoszenia. W procesie rekrutacji uwzględniane będą zgłoszenia, dla których dokumentacja będzie kompletna.

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Chemii
dyżur

poniedziałek–piątek: 09:00–14:00

telefon

+48 12 623 86 29

e-mail

elzbieta.zembala@uj.edu.pl
sekretariatsdnsip@uj.edu.pl

adres

ul. Gronostajowa 2