• zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoły Doktorskie (rekrutacja na rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Program interdyscyplinarny „Society of the Future”

Szczegóły
Kod n.spol_soci.futu_sd_PC
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Dziedzina/dyscyplina naukowa ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, psychologia, programy interdyscyplinarne i międzydziedzinowe
Poziom kształcenia szkoła doktorska
Limit miejsc 4
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (05.06.2023 12:00 – 30.06.2023 23:59)

O programie doktorskim

www social-sciences.phd.uj.edu.pl
program doktorski o programie doktorskim
dziedzina nauki społeczne
dyscypliny ekonomia i finanse
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
nauki o komunikacji społecznej i mediach
nauki o polityce i administracji
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki prawne
nauki socjologiczne
pedagogika
psychologia

Ważne! Rekrutacja na te studia prowadzona jest wyłącznie w języku angielskim, dotyczy to zarówno składanych dokumentów, jak i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

Zasady rekrutacji

Informacje na temat:

 • szczegółowych warunków organizacji naboru (w tym kryteriów oceny aplikacji),
 • harmonogramu naboru,
 • dokumentów wymaganych w rekrutacji i sposobu ich składania

znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych zostały określone w uchwale nr 68/XII/2022 Senatu UJ z 21 grudnia 2022 roku.

Formularz zapisu w systemie IRK

Po kliknięciu przycisku „Zapisz się” kandydat wypełnia formularz zgłoszenia rekrutacyjnego.

Curriculum Vitae 

W zakładce „Curriculum Vitae” kandydat uzupełnia następujące informacje:

 • wykształcenie (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),
 • zainteresowania naukowe,
 • publikacje,
 • udział w konferencjach,
 • doświadczenie badawcze i zawodowe,
 • kursy, szkolenia, warsztaty,
 • stypendia, nagrody, wyróżnienia,
 • inne osiągnięcia.

Projekt planu badawczego

W zakładce „Projekt planu badawczego” kandydat uzupełnia następujące informacje:

 • tytuł,
 • słowa kluczowe,
 • cel/problem badawczy,
 • znaczenie proponowanych badań,
 • metody badawcze,
 • koncepcja,
 • plan badań,
 • wstępną bibliografię.

Projekt powinien liczyć między 10 000 a 18 000 znaków ze spacjami.

Status doktoranta

W zakładce „Status doktoranta” kandydat odpowiada na pytanie dotyczące posiadania aktualnie statusu doktoranta (w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich). Można wskazać, że nie posiada się statusu doktoranta.

Kandydat aplikujący na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy, czyli osoba nieposiadająca tytułu magistra, składająca zgłoszenie do Szkoły na podstawie wybitnych osiągnięć, w formularzu wczytuje:

 • opinię potwierdzającą wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, zgodnie z opisem w kryteriach kwalifikacji.

Pozostali kandydaci nie wczytują do systemu pliku opinii.

List rekomendacyjny

W zakładce „List rekomendacyjny” kandydat podaje adres e-mail osoby, która będzie autorem/autorką listu. Ma to być pracownik prowadzący działalność naukową w dyscyplinie, posiadający co najmniej stopień naukowy dr hab., lub posiadający co najmniej stopień doktora i uprawnienia do opieki nad doktorantem jako promotor główny.

Na wskazany adres e-mail system IRK wysyła wiadomość e-mail z linkiem do wypełnienia formularza listu rekomendacyjnego w systemie IRK. Autor listu musi uzupełnić i zapisać formularz przed upłynięciem terminu wskazanego w harmonogramie rekrutacji.

List rekomendacyjny uzupełniany jest przez autora w polach w przygotowanym w systemie formularzu (nie jest wczytywany jako skan).

Potwierdzenie zgłoszenia

Nie ma konieczności potwierdzania zgłoszenia. W procesie rekrutacji uwzględniane będą zgłoszenia, dla których dokumentacja będzie kompletna (w tym: zapisany w systemie list rekomendacyjny) w określonym w harmonogramie terminie.

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
dyżur

poniedziałek–czwartek: 10:00–14:00

telefon

+48 12 663 39 94, -95, -96

e-mail

sdns@uj.edu.pl

adres

ul. Rynek Główny 34, piętro II, pok. 7
31-010 Kraków