• zaloguj się
  • utwórz konto

Szkoły Doktorskie (rekrutacja na rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja do Szkół Doktorskich

W Uniwersytecie Jagiellońskim działają cztery szkoły doktorskie:


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych


Szkoła Doktorska Nauk Społecznych


Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych


Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Uwaga: działanie systemu rekrutacyjnego IRK różni się między uczelniami – korzystając z IRK UJ zwróć uwagę, że system może działać inaczej niż na innych uczelniach.

Rekrutacja w systemie IRK krok po kroku

Wskazówka: Przed rozpoczęciem składania aplikacji w systemie IRK zapoznaj się z informacjami znajdującymi się w karcie wybranego programu oraz na stronie internetowej danej szkoły i przygotuj wymagane dokumenty.

Krok 1. Załóż konto i uzupełnij wymagane informacje

Aby móc dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, musisz posiadać konto kandydata w systemie. Aby utworzyć konto, znajdź w prawym górnym rogu strony odnośnik „Utwórz konto”.

Ważne! Podaj adres e-mail, z którego naprawdę korzystasz. Po założeniu konta otrzymasz na podany adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Żeby móc korzystać z konta kandydata, musisz kliknąć w ten link. W przypadku problemów z aktywacją konta, skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia pod adresem rekrutacja@uj.edu.pl.

Po aktywowaniu konta i zalogowaniu się do systemu uzupełnij formularze dotyczące Twoich danych osobowych i wykształcenia znajdujące się w zakładce „Formularze osobowe”.

Zdjęcie

Wgraj zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego. To zdjęcie będzie potem wykorzystane na twojej legitymacji doktoranckiej, dlatego to musi być fotografia odpowiednia do użycia w oficjalnym dokumencie (zdjęcie jak w profilu społecznościowym nie może być zaakceptowane). Każde zdjęcie wymaga zaakceptowania przez administratora – zaakceptowane zdjęcie jest wymagane do wpisu na studia.

Zauważ: do dokonania zgłoszenia w systemie nie musisz mieć wczytanego ani zaakceptowanego zdjęcia (może mieć status „oczekujący”). Zaakceptowane zdjęcie jest potrzebne do wpisu. Nie zostawiaj jednak jego wczytywania na ostatnią chwilę – akceptacja zdjęcia może potrwać kilka dni, ponieważ jest wykonywana ręcznie.

Wykształcenie

Wypełniając informacje w zakładce „Wykształcenie” zwróć uwagę na to, że nie musisz od razu podawać wszystkich informacji o swoich dokumentach. Żeby dokonać rejestracji na studia, wystarczy, że wpiszesz typ dokumentu (polski dyplom magistra lub zagraniczny dyplom magistra), rok jego wydania i kraj wydania. Dodatkowe informacje o kierunku i o wynikach dyplomu (np. średniej ze studiów), jeśli są konieczne do oceny zgłoszenia, należy uzupełnić dopiero podczas składania zgłoszenia.

Pozostałe informacje na temat dokumentu (numer, datę wydania, instytucję wydającą itd.) trzeba będzie uzupełnić przed wpisem do szkoły.

W tej zakładce nie wczytujesz żadnych dokumentów – jeżeli w ramach zgłoszenia na dany program wymagane jest wczytanie dokumentów, to pole do ich wczytania będzie dostępne w formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego podczas składania aplikacji na ten program.

Kandydat zagraniczny

Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa muszą w systemie wypełnić formularz „Kandydat zagraniczny”, zawierający pytanie o ich aktualny status pobytu w Polsce. Odpowiedzi należy udzielić według stanu faktycznego na dzień wypełnienia formularza. Odpowiedzi pozytywne wymagają wczytają do systemu skanu dokumentu potwierdzającego spełnienie danego warunku. Formularz można później edytować, jeśli stan faktyczny się zmieni. Jeżeli żadna z opcji nie odpowiada Twojej sytuacji, zaznacz opcję „nie spełniam żadnego z wymienionych warunków”.

Odpowiedź na pytanie w formularzu „Kandydat zagraniczny” nie ma znaczenia dla oceny Twojej aplikacji. Służy do przygotowania się uczelni do odpowiedniego postępowania w kwestii Twojego pobytu w Polsce. Możesz dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego niezależnie od tego, czy spełniasz któryś z wymienionych warunków, czy nie.

Krok 2. Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego

Otwórz ofertę programów danej szkoły lub pełen katalog programów prowadzących rekrutację przez system IRK pod odnośnikiem „Oferta”.

Wybierz program, o przyjęcie na który chcesz aplikować i kliknij zielony przycisk „Zapisz się” w karcie wybranego programu.

Wypełnij uważnie wszystkie formularze. To na tym etapie wczytujesz do systemu IRK skany dokumentów wymaganych w rekrutacji na dany program. Formularze zawierają również informacje, na które udzielisz odpowiedzi. Listę pytań, które zawarte są w formularzu rekrutacyjnym oraz dokumentów wymaganych do wczytania znajdziesz w karcie wybranego programu.

Przygotuj swoją aplikację wcześniej – w systemie nie można zapisać formularza wypełnionego tylko w części i wrócić do niego później, musisz wypełnić wszystkie wymagane pola żeby zapisać zgłoszenie w systemie. Możesz edytować aplikację do końca tury zapisów.

Po uzupełnieniu wszystkich informacji i zapisaniu ostatniego formularza Twoje zgłoszenie zostanie zapisane w systemie. Znajdziesz je teraz w swoim koncie kandydata w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

W rekrutacji prowadzonej w 2023 roku nie trzeba potwierdzać zgłoszeń. W procesie oceny uwzględniane są wszystkie kompletne zgłoszenia dokonane w terminie.

Krok 3. Weź udział w egzaminie

Rekrutacja na programy w różnych szkołach przebiega według różnych kryteriów oceny: dlatego to, jakie egzaminy czekają Cię w procesie rekrutacji musisz sprawdzić na stronie danej szkoły.

Ramowe terminy egzaminów znajdziesz w harmonogramie na stronie danej szkoły.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu (sposób przeprowadzenia lub miejsce, termin, godzinę) otrzymasz najpóźniej na dwa dni przed wskazaną datą egzaminu za pośrednictwem konta IRK w zakładce: „Wiadomości”.

Krok 4. Sprawdź wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w systemie w dniu wskazanym w harmonogramie. Zaloguj się do swojego konta kandydata i sprawdź swój wynik w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

Możliwe są następujące wyniki oceny zgłoszenia:

  • zakwalifikowany: ten status oznacza, że Szkoła zaprasza Cię do wpisu na program;
  • lista rezerwowa;
  • nieprzyjęty.

Poza informacją o tym, czy jesteś przyjęty, czy nie, w tym samym miejscu znajdziesz informację o wynikach egzaminów lub innych elementach oceny. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat swojego wyniku niż znajdziesz w tabeli, skontaktuj się ze Szkołą pod adresem wskazanym w karcie programu.

Krok 5. Wpisz się do szkoły

Jeśli informacja w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” brzmi: „zakwalifikowany” – gratulacje! To oznacza, że Szkoła zaprasza cię do wpisu. Odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego zawiera dokumenty do pobrania potrzebne do wpisu oraz informacje o tym, jak dokonać wpisu.

Pytania dotyczące procesu wpisu kieruj do Szkoły pod adresem wskazanym w karcie programu.

Życzymy powodzenia w rekrutacji!