• zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoły Doktorskie (rekrutacja na rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

informatyka techniczna (tryb specjalny – grant dr. Rafała Kucharskiego)

Szczegóły
Kod n.scis.przy_info.tech_sp_kucharski_sie
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Poziom kształcenia szkoła doktorska
Limit miejsc 1
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (14.08.2023 12:00 – 08.09.2023 23:59)

O programie

www science.phd.uj.edu.pl
program o programie
dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze
dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja
język programu
angielski

Zasady rekrutacji

Informacje na temat:

 • szczegółowych warunków organizacji naboru (w tym kryteriów oceny aplikacji),
 • harmonogramu naboru,
 • dokumentów wymaganych w rekrutacji i sposobu ich składania

znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://science.phd.uj.edu.pl.

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zostały określone w uchwale nr 61/X/2022 Senatu UJ z 26 października 2022 roku.

Uwaga! Rekrutacja prowadzona w trybie specjalnym wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków rekrutacyjnych, opisanych na stronie programu. Przed przystąpieniem do rekrutacji zapoznaj się z informacjami opublikowanymi na stronie: stypendium do programu doktorskiego informatyka techniczna w ramach grantu dr. Rafała Kucharskiego (COeXISTENCE „Playing urban mobility game with intelligent machines. Simulation framework to discover and mitigate human-machine conflicts before they emerge”).

Formularz zapisu w systemie IRK

W formularzu rekrutacyjnym kandydat uzupełnia następujące informacje:

 • deklaruje sytuację swojej pracy magisterskiej.

W formularzu rekrutacyjnym kandydat wczytuje następujące dokumenty:

 • życiorys (CV) kandydata ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych (maksymalnie 2 strony A4);
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie;
 • transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku – kopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen;
 • opis proponowanej tematyki pracy doktorskiej, podstawowa literatura (maksymalnie 2 strony A4);
 • opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej (formularz do pobrania ze strony: strona programu);
 • pracę magisterską lub, jeśli nie jest ukończona, opis poruszanych w nich zagadnień.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

List rekomendacyjny

W zakładce „List rekomendacyjny” kandydat podaje adres e-mail osoby, która będzie autorem/autorką listu.

Na wskazany adres e-mail system IRK wysyła wiadomość e-mail z linkiem do wypełnienia formularza listu rekomendacyjnego w systemie IRK. Autor listu musi uzupełnić i zapisać formularz przed upłynięciem terminu wskazanego w harmonogramie rekrutacji.

List rekomendacyjny wczytywany jest do systemu jako plik PDF (skan).

Potwierdzenie zgłoszenia

Nie ma konieczności potwierdzania zgłoszenia. W procesie rekrutacji uwzględniane będą zgłoszenia, dla których dokumentacja będzie kompletna.

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Matematyki i Informatyki
dyżur

poniedziałek–czwartek: 10:00–14:00
piątek: zamknięte

telefon

+48 12 664 76 67

e-mail

rekrutacja: Sekretarz Komisji, Sylwia Polak, s.polak@uj.edu.pl
wpisy: Sekretariat Programu, Monika Wierzbicka, monika1.wierzbicka@uj.edu.pl

adres

ul. prof. S. Łojasiewicza 6, pok. 1140