• zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoły Doktorskie (rekrutacja na rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

nauki farmaceutyczne

Szczegóły
Kod n.medy.n.zdro_nauk.farm_sd_PC
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Dziedzina/dyscyplina naukowa nauki farmaceutyczne
Poziom kształcenia szkoła doktorska
Limit miejsc 12
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.08.2023 12:00 – 14.08.2023 23:59)

O programie doktorskim

www szkoladoktorska.cm-uj.krakow.pl
program kształcenia program kształcenia w SDNMNZ
dziedzina nauki medyczne i nauki o zdrowiu
dyscyplina nauki farmaceutyczne

Zasady rekrutacji

 • szczegółowych warunków organizacji naboru (w tym kryteriów oceny aplikacji),
 • harmonogramu naboru,
 • dokumentów wymaganych w rekrutacji i sposobu ich składania

znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu: https://szkoladoktorska.cm-uj.krakow.pl/pl/rekrutacja/rekrutacja-tryb-standardowy/.

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu zostały określone w uchwale nr 6/II/2023 Senatu UJ z dnia 22 lutego 2023 roku.

Formularz zapisu w systemie IRK

Formularz rekrutacyjny

W zakładce „Formularz rekrutacyjny” kandydat uzupełnia następujące informacje:

 • wskazuje nazwę ukończonego kierunku studiów i uzyskany tytuł,
 • wskazuje, jaka jest jego sytuacja w odniesieniu do uzyskania tytułu magistra,
 • wskazuje, jaka jest jego sytuacja w odniesieniu do posiadania statusu doktoranta,
 • wskazuje temat badawczy (z pełną listą tematów badawczych i ich opisami można zapoznać się na stronie Szkoły) i zaznacza, czy realizacja projektu badawczego wymaga samodzielnego wykonywania czynności medycznych.

W zakładce „Formularz rekrutacyjny” kandydat wczytuje następujące pliki:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • kandydat nieposiadający tytułu magistra, aplikujący na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy: dwie opinie potwierdzające wysoką jakość prac badawczych,
 • kandydat, którego projekt badawczy wymaga samodzielnego wykonywania czynności medycznych: dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu.

Dorobek naukowy

W zakładce „Dorobek naukowy” kandydat wczytuje następujące pliki:

 • dokumenty potwierdzające średnią ocen ze studiów, obliczoną zgodnie z regulaminem Uczelni, która wydała dyplom, 
 • formularz dorobku naukowego (na formularzu pobranym ze strony Szkoły),
 • potwierdzenie dorobku naukowego z BM UJCM,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe w następujących polach:
  • publikacje w czasopismach naukowych i monografie,
  • potwierdzenia udziału w konferencjach,
  • potwierdzenia otrzymania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe,
  • potwierdzenia zgłoszeń patentowych,
  • potwierdzenie kierownictwa lub roli redaktora wniosku projektu naukowego uzyskanego w drodze konkursu finansowanego z różnych źródeł.

W przypadku, gdy kandydat do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu posiada dokumenty w języku innym niż polski, do każdego składanego dokumentu, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski.

Potwierdzenie zgłoszenia

Nie ma konieczności potwierdzania zgłoszenia. W procesie rekrutacji uwzględniane będą zgłoszenia, dla których dokumentacja będzie kompletna.

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
dyżur

poniedziałek–środa: 9:00–14:00
czwartek: dzień wewnętrzny
piątek: 9:00–14:00

telefon

+48 12 61 99 730
+48 12 61 99 729

e-mail

szkola.doktorska@cm-uj.krakow.pl

adres

ul. św. Łazarza 16, pok. 217, I piętro
31-530 Kraków