• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe (rekrutacja na rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka

Szczegóły
Kod wspolc.chin_pod_PC
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 18
Limit miejsc 40
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 1 (06.05.2024 12:00 – 06.09.2024 12:00)

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025

O studiach

informacje o studiach orient.uj.edu.pl
statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

I semestr: 2 250 zł
II semestr: 2 250 zł

Łącznie: 4 500 zł

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia uzyskany na dowolnym kierunku.

Pamiętaj, że aby pomyślnie dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, należy uzupełnić wszystkie niezbędne elementy wskazane w zakładce „Formularze osobowe” (szczególnie w części „Wykształcenie”).

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie (tura podstawowa):

 • rozpoczęcie tury: 6 maja 2024 roku godz. 12:00
 • zakończenie tury: 6 września 2024 roku godz. 12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 7 września 2024 roku
 • wpisy na studia: 9–13 września 2024 roku

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie” w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Lista rankingowa

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK. Pod uwagę brane są tylko potwierdzone zgłoszenia, dla których poprawnie wgrane zostały do systemu dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Ma taką możliwość do 6 września do godz. 12:00.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu IRK:

 • dyplom ukończenia studiów*,
 • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski.

Dodatkowo kandydaci zostaną poproszeni o deklarację wyboru poziomu znajomości języka chińskiego.

*Jeśli na tym etapie kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu najpóźniej na pierwszym zjeździe.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia
 • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)

Wpis na studia

Wpis na studia i podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe odbędzie się w dniach od 9 do 13 września 2024 roku (9-11.09 w godz. 9:00–14:00, 12-13.09 w godz. 9:00–17:00) w sekretariacie Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, ul. Oleandry 2a, pokój 0.09 na parterze. W przypadku trudności z dotarciem w tych terminach prosimy o kontakt z sekretariatem sekretariat-orient@uj.edu.pl

Przy wpisie na studia należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową (po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia pobierz ankietę osobową z tabeli „Dokumenty do pobrania”)
 • Oryginał dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) wraz z jego kserokopią
 • Dokument tożsamości (do wglądu)
 • Apostille lub legalizację dyplomu w przypadku dyplomu wydanego poza granicami Polski
 • Poświadczone (przysięgłe) tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski
 • Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, wypełnione i podpisane pełnomocnictwo, którego wzór można pobrać z tabeli „Dokumenty do pobrania”

Osoba dokonująca wpisu na studia będzie zobowiązana do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe). Termin wniesienia opłaty za pierwszy semestr to 7 dni od podpisania umowy.

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w wymiarze określonym w harmonogramie studiów (zajęcia w formie stacjonarnej z możliwością uczestnictwa zdalnego):

sobota: 10:00–19:00,

niedziela: 9:00–18:00.

Kontakt

  Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, opłaty za studia itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK
dyżur poniedziałek–piątek 9:00–14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 26 03
(+48) 12 663 26 04

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 61

e-mail sekretariat-orient@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Oleandry 2a
30-060 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków