• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe (rekrutacja na rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

studia podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS

Szczegóły
Kod system_infor_unigis_pod_PC
Jednostka organizacyjna Wydział Geografii i Geologii
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 25
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 15.09.2023 12:00)

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024

O studiach

informacje o studiach unigis.uj.edu.pl
statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

I semestr: 2 700 zł
II semestr: 2 700 zł

Łącznie: 5 400 zł

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia uzyskany na dowolnym kierunku.

Dodatkowym wymogiem dla kandydatów jest bierna znajomość języka angielskiego.

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie:

 • rozpoczęcie tury: 1 czerwca 2023 roku godz.12:00
 • zakończenie tury: 15 września 2023 roku godz.12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 20 września 2023 roku
 • wpisy na studia: 20 września - 4 października 2023 roku

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie” w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Lista rankingowa

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK oraz oceny przez Kierownika Studiów podania zawierającego charakterystykę zainteresowań i umiejętności z zakresu GIS.

Pod uwagę brane są tylko potwierdzone zgłoszenia, dla których poprawnie wgrane zostały do systemu dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Ma taką możliwość do 15 września do godz.12:00.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu IRK:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • podanie skierowane do Kierownika Studiów zawierające charakterystykę zainteresowań i umiejętności z zakresu GIS,
 • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski.
Dodatkowo kandydaci oświadczają o posiadaniu biernej znajomości jezyka angielskiego.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
 • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)
 • dokument tożsamości,
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

Wpis na studia

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie we wskazanym w harmonogramie terminie na adres e-mail: unigis@uj.edu.pl. 

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Kandydaci na pierwszym zjeździe przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

Terminy zajęć

Zajęcia w trybie e-learningowym rozpoczynają się w październiku i trwają rok. Szczegółowy harmonogram zjazdów i modułów kształcenia jest podawany na początku zajęć. 

Kontakt

  Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, opłaty za studia itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK
dyżur poniedziałek–piątek: 8:00-15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 664 53 01

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

unigis@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków