• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

prawo

Szczegóły
Kod prawo_njm_P
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów prawo
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 200
Limit miejsc 350
Czas trwania 5 lat (10 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Tura 1 (04.06.2024 12:00 – 22.07.2024 23:59)

Znajdujesz się w karcie studiów kierunku prawo w formie niestacjonarnej. Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkiem administracja w formie stacjonarnej przejdź TUTAJ.

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 zł
opłata za studia (czesne; więcej w akapicie „Finansowanie studiów”)

I rok studiów: 7 000 zł
II rok studiów: 7 000 zł
III rok studiów: 7 000 zł
IV rok studiów: 7 000 zł
V rok studiów: 7 000 zł

Łącznie: 35 000 zł
Więcej informacji: opłaty

Więcej informacji: opłaty 

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

dodatkowe informacje

Studia wyróżnione Certyfikatem Doskonałości Kształcenia przyznawanym przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • polską maturę (2005–2024),
 • polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005 r.),  
 • maturę międzynarodową International Baccalaureate,  
 • maturę europejską European Baccalaureate,  
 • maturę zagraniczną (inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany).  

Kwalifikacja na studia

Zasady rekrutacji zostały określone w uchwale Senatu UJ nr 46/V/2023 z 31 maja 2023 roku.

Warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących kryteriów:

 1. dokonanie i opłacenie zgłoszenia w systemie,
 2. posiadanie z co najmniej jednego (dowolnego) przedmiotu maturalnego wyniku min. 40% punktów,
 3. dokonanie wpisu na studia.

Ważne: Dodatkowe tury rekrutacji zostaną uruchomione, jeśli po zakończeniu poprzedniej tury pozostaną wolne miejsca. Jeżeli w trakcie trwania tury zostanie wypełniony limit miejsc, tura rekrutacji może zostać zawieszona. 

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • świadectwo polskiej matury (2005-2024), polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005), dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate, świadectwo matury europejskiej European Baccalaureate lub jej zagraniczny odpowiednik, który uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski (nie dotyczy matury EB i IB)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 26 września:

 • decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (jeśli jest wymagana); więcej informacji: decyzja kuratora oświaty
 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską (nie dotyczy matury EB oraz IB)

Więcej informacji: wymagane dokumenty

Finansowanie studiów

Studia są płatne. Opłatę wnosi się w 8 ratach. Pierwszą należy wpłacić do 7 dni od dokonania wpisu na studia. Kolejne 7 rat do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada. Więcej informacji na temat płatności za studia znajduje się na stronie opłaty.

Kontakt

  Wydział Prawa i Administracji Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane z tokiem studiów: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z  procesem rekrutacji: system IRK, przebieg rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–piątek 9:00–15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 15 04

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 61

e-mail

monika.rokosz@uj.edu.pl

bartosz.sander@uj.edu.pl

maria.doniec@uj.edu.pl

jolanta.weglarz@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Gołębia 24, pok. 59

31-007 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków