• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

finanse, bankowość, ubezpieczenia

Szczegóły
Kod finans.bank.ubez_n1s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Kierunek studiów finanse, bankowość, ubezpieczenia
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 120
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Tura 1 (04.06.2024 12:00 – 22.07.2024 23:59)

Znajdujesz się w karcie studiów kierunku finanse, bankowość, ubezpieczenia w formie niestacjonarnej. Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkiem finanse, bankowość, ubezpieczenia w formie stacjonarnej przejdź TUTAJ.

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 zł
opłata za studia (czesne; więcej w akapicie „Finansowanie studiów”)

I rok studiów: 7 200 zł

II rok studiów: 7 200 zł

III rok studiów: 7 200 zł

Łącznie 21 600 zł

Więcej informacji: opłaty 

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • polską maturę (2005–2024),
 • polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005 r.),  
 • maturę międzynarodową International Baccalaureate,  
 • maturę europejską European Baccalaureate,  
 • maturę zagraniczną (inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany).  

Kwalifikacja na studia

Zasady rekrutacji zostały określone w uchwale Senatu UJ nr 46/V/2023 z 31 maja 2023 roku.

Warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących kryteriów:

 1. dokonanie i opłacenie zgłoszenia w systemie,
 2. posiadanie z co najmniej jednego (dowolnego) przedmiotu maturalnego wyniku min. 40% punktów,
 3. dokonanie wpisu na studia.

Ważne: Dodatkowe tury rekrutacji zostaną uruchomione, jeśli po zakończeniu poprzedniej tury pozostaną wolne miejsca. Jeżeli w trakcie trwania tury zostanie wypełniony limit miejsc, tura rekrutacji może zostać zawieszona. 

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • świadectwo polskiej matury (2005-2024), polskie świadectwo dojrzałości (wydawane do 2005), dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate, świadectwo matury europejskiej European Baccalaureate lub jej zagraniczny odpowiednik, który uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski (nie dotyczy matury EB i IB)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 26 września:

 • decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (jeśli jest wymagana); więcej informacji: decyzja kuratora oświaty
 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską (nie dotyczy matury EB oraz IB)

Więcej informacji: wymagane dokumenty

Finansowanie studiów

Studia są płatne. Opłatę wnosi się w 8 ratach. Pierwszą należy wpłacić do 7 dni od dokonania wpisu na studia. Kolejne 7 rat do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada. Więcej informacji na temat płatności za studia znajduje się na stronie opłaty.

Kontakt

  Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane z tokiem studiów: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z  procesem rekrutacji: system IRK, przebieg rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–czwartek 9:30–13:30 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 664 56 80

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 61

e-mail

magdalena.niedzielska-szewczyk@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Łojasiewicza 4, pok. 2.323

30-348 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków