• zaloguj się
  • utwórz konto

Programy wymiany

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Indywidualny pobyt naukowo-badawczy

Szczegóły
Kod UJ_INDIVIDUAL_STAY
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Języki wykładowe angielski, polski
Tura 3 (03.03.2022 09:00 – 30.09.2022 23:59)

(pokaż minione tury)

Studenci oraz doktoranci uczelni, które nie posiadają współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, mogą ubiegać się o przyjęcie na indywidualny pobyt naukowo-badawczy.

Studenci oraz doktoranci, którzy nie są upoważnieni do udziału w Programie Erasmus+ (np. gdy wykorzystali już cały kapitał mobilności) mogą ubiegać się o przyjęcie na indywidualny staż naukowo-badawczy.

Proces aplikacji


Kandydaci muszą przejść procedurę opisaną tutaj.

Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu od Działu Obsługi Studentów Zagranicznych należy stworzyć konto na https://irk.uj.edu.pl/pl/, wybrać program "Indywidualny pobyt naukowo-badawczy", wypełnić aplikację, załączyć komplet wymaganych dokumentów oraz zatwierdzić aplikację.

Właściwie wypełniona aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

  • certyfikat językowy
  • formularz aplikacyjny (do pobrania ze strony), podpisany przez Kandydata oraz Koordynatora z uczelni macierzystej

 

Ważne informacje

Program pobytu oraz jego długość są zawsze ustalane indywidualnie z kandydatem w oparciu o jego potrzeby, oraz zainteresowania naukowe.

Indywidualny pobyt naukowo-badawczy nie jest programem stypendialnym, dlatego uczestnicy nie otrzymują żadnego wsparcia finansowego od Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jeśli kandydat planuje uczestniczyć w zajęciach, to może być zobowiązany do opłacenia czesnego. Wysokość opłaty za indywidualny staż naukowo-badawczy jest każdorazowo ustalana przez Rektora. Opłata za czesne powinna zostać wpłacona na konto bankowe uczelni po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia od Dział Obsługi Studentów Zagranicznych. Opłata za czesne nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia.

Studenci oraz doktoranci realizujący indywidualny pobyt naukowo badawczy na Uniwersytecie Jagiellońskim nie otrzymują statusu studenta.