• zaloguj się
  • utwórz konto

Programy wymiany

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Erasmus+ Studia

Szczegóły
Kod UJ_ERASMUS_SMS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Języki wykładowe angielski, polski
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Program Erasmus+ Studia jest jednym z głównych programów wymiany na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeśli interesują Cię studia w ramach Programu Erasmus+ na UJ, to skontaktuj się ze swoim koordynatorem wymiany na uczelni macierzystej, aby sprawdzić, czy Twój uniwersytet posiada partnerstwo z UJ.

 

Proces aplikacji

Aby ubiegać o studia w ramach programu Erasmus+ Studia, należy stworzyć konto na https://irk.uj.edu.pl/pl/, wybrać program Erasmus+ Studia, wypełnić aplikację, załączyć komplet wymaganych dokumentów oraz zatwierdzić aplikację.

Właściwie wypełniona aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

  • certyfikat językowy
  • formularz aplikacyjny (do pobrania ze strony), podpisany przez Kandydata oraz Koordynatora z uczelni macierzystej

 

Ważne terminy

Aplikacje należy wypełnić przed upłynięciem następujących terminów:

31 maja – studenci przyjeżdżający na semestr zimowy oraz cały rok akademicki

30 listopada – studenci przyjeżdżający na semestr letni

Studenci medycyny muszą złożyć aplikacje w nieprzekraczalnym terminie 31 maja, bez względu na to czy przyjeżdżają na semestr zimowy, czy letni.

 

 Ogłoszenie wyników kwalifikacji

Wyniki kwalifikacyjne są ogłaszane w następujących terminach:

23-30 czerwca -  semestr zimowy oraz cały rok akademicki

15-22 grudnia - semestr letni

 

Wymagania językowe

Uniwersytet Jagielloński wymaga od przyjeżdżających studentów oraz doktorantów udokumentowanej znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Studenci oraz doktoranci nieposiadający oficjalnego certyfikatu językowego mogą wypełnić Language Proficiency Form. Formularz powinien zostać podpisany przez lektora języka angielskiego lub koordynatora Programu Erasmus+ z uczelni macierzystej.

Native speakerzy języka angielskiego nie muszą dokumentować znajomości tego języka.

Instytut Filologii Angielskiej

Studenci anglistyki powinni posiadać udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 (ekwiwalent certyfikatu CAE), aby móc studiować w Instytucie Filologii Angielskiej UJ.

Instytut Filologii Germańskiej

Studenci germanistyki powinni posiadać udokumentowaną znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej C1 (poziom Deutsches Sprachdiplom II (DSD II)), aby móc studiować w Instytucie Filologii Germańskiej UJ.

Wydział Lekarski (Collegium Medicum)

Studenci medycyny mają obowiązek udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. 

 

Learning Agreement

Learning Agreement for Studies (część Before the Mobility) musi zostać zaaprobowany przez wszystkie trzy strony (student, koordynator z uczelni macierzystej, wydziałowy/instytutowy koordynator UJ) przed rozpoczęciem mobilności.

Aby uzgodnić LAS, studenci powinni wybierać przedmioty z listy kursów dostępnej w zakładce ‘oferta kursów’. Wybór przedmiotów z innej jednostki (wydziału/ instytutu) powinien zostać skonsultowany z obydwoma koordynatorami (koordynatorem uczelni macierzystej oraz koordynatorem jednostki oferującej wybrany przedmiot).

Zalecamy dokładnie sprawdzić wszystkie przedmioty w USOSweb. W przypadku wątpliwości dotyczących liczby punktów ECTS lub poziomu przedmiotu zachęcamy  kontaktować się bezpośrednio z jednostką oferującą wybrany przedmiot.

Po przyjeździe do Krakowa można dokonać zmian w LAS (część During the Mobility). Zmian należy dokonać w ciągu pierwszych pięciu tygodni mobilności. Studenci powinni skonsultować planowane zmiany z koordynatorem z uczelni macierzystej oraz wydziałowym/instytutowym koordynatorem UJ.

Pracownicy Działu Obsługi Studentów Zagranicznych nie są upoważnieni do podpisywania LAS, dlatego prosimy studentów o bezpośredni kontakt z wydziałowym/instytutowym koordynatorem.

 

Oferta dydaktyczna UJ

Lista przedmiotów dedykowanych dla studentów z programów wymian jest dostępna na naszej stronie.