• zaloguj się
  • utwórz konto

Programy wymiany

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Erasmus+ Praktyki

Szczegóły
Kod UJ_ERASMUS_SMP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Języki wykładowe angielski, polski
Tura 3 (25.02.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

(pokaż minione tury)

Program Erasmus+ Praktyki umożliwia studentom oraz świeżo upieczonym absolwentom odbycie zagranicznej praktyki w jednym z 32 krajów Europy.


Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Proces rekrutacji

Kandydaci zainteresowani zrealizowaniem praktyki Erasmus+ na Uniwersytecie Jagiellońskim powinni skontaktować się z koordynatorem wydziału/instytutu, w którym ma zostać zrealizowana mobilność.

Aby zaaplikować, należy przesłać CV oraz list motywacyjny do odpowiedniego koordynatora wydziałowego drogą mailową. Po otrzymaniu wstępnej zgody na przyjazd należy uzgodnić oraz podpisać porozumienie o programie praktyki (training agreement).Training agreement musi zostać podpisany przez wszystkie strony przed rozpoczęciem praktyki (praktykanta, koordynatora praktyk z uczelni wysyłającej, koordynatora praktyk z UJ).

Lista koordynatorów wraz z ich danymi kontaktowymi jest dostępna na naszej stronie: https://erasmus.uj.edu.pl/incoming/internship

Po podpisaniu training agreement przez wszystkie strony należy stworzyć konto na https://irk.uj.edu.pl/pl/, wybrać program Erasmus+ Praktyki, wypełnić aplikację, załączyć komplet wymaganych dokumentów oraz zatwierdzić aplikację.

Właściwie wypełniona aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

  • certyfikat językowy (wymagany poziom znajomości języka jest definiowany przez poszczególne jednostki, więc uprzejmie prosimy o ustalenie tej kwestii z odpowiednim koordynatorem wydziałowym);
  • Training Agreement (podpisany przez wszystkie strony: praktykanta, koordynatora praktyk z uczelni wysyłającej, koordynatora z UJ);
  • formularz aplikacyjny (do pobrania ze strony), podpisany przez kandydata oraz koordynatora z uczelni macierzystej.

Ważne informacje


Studenci medycyny, którzy chcieliby odbyć praktykę w Szpitalu Uniwersyteckim (lub krakowskim szpitalu), powinni skontaktować się bezpośrednio z władzami Szpitala.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia praktykantom ubezpieczenia zdrowotnego, ani żadnej formy finansowania (praktykanci powinni otrzymać stypendium Erasmus+ od uczelni macierzystej).

Praktykanci mogą ubiegać się o miejsce w domach studenckich UJ.