• zaloguj się
  • utwórz konto

Programy wymiany

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wymiana bilateralna

Szczegóły
Kod UJ_BILATERAL_EXCHANGE
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Języki wykładowe angielski, polski
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Wymiana bilateralna w ramach umów bilateralnych

Umowy bilateralne to porozumienia zawarte pomiędzy uczelniami, wydziałami lub instytutami, umożliwiające wymianę studentów, doktorantów oraz pracowników zgrodnie z warunkami określonymi w umowie.

 

Procedura rekrutacji

Studenci zainteresowani udziałem w wymianie bilateralnej powinni najpierw skontaktować się z koordynatorem wymiany w uczelni macierzystej w celu uzyskania informacji nt. procesu rekrutacji oraz wymaganych dokumentów.

Kandydaci są wybierani przez uczelnię macierzystą, następnie ich oficjalne nominacje są wysyłane do koordynatora wymiany bilateralnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Nominowani kandydaci (studenci i doktoranci) powinni kliknąć    ZAPISZ SIĘ  

 

Dokumenty aplikacyjne

W procesie rekrutacji na wymianę bilateralną należy złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz aplikacyjny

2. List motywacyjny

3. Certyfikat językowy / zaświadczenie o znajomości j. angielskiego (j. angielski na poziomie co najmniej B2)

4. Transkrypt ocen

 

Terminy złożenia aplikacji

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w następujących terminach:

  • do 31 maja dla studentów przyjeżdżających na semestr zimowy lub cały rok akademicki (1 października - początek semestru zimowego/roku akademickiego)
  • do 30 listopada dla studentów przyjeżdżających na semestr wiosenny/letni (połowa lutego - początek semestru letniego)

Ostateczna decyzja o zaakceptowaniu/odrzuceniu kandydata jest podejmowana przez władze Wydziału/Instytutu, w którym student planuje zrealizować wymianę.