• zaloguj się
  • utwórz konto

Szkoły Doktorskie (rekrutacja na rok akademicki 2022/2023)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

chemia (tryb specjalny – grant dr Katarzyny Magiery-Mularz)

Szczegóły
Kod n.scis.przy_sd_PC_MAGIERA-MULARZ
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa nauki chemiczne
Poziom kształcenia szkoła doktorska
Limit miejsc 1
Wymagany dokument
  • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.03.2023 12:00 – 20.03.2023 23:59)

O programie

www science.phd.uj.edu.pl
program o programie
dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze
dyscyplina nauki chemiczne

Zasady rekrutacji

Informacje na temat:

  • szczegółowych warunków organizacji naboru (w tym kryteriów oceny aplikacji),
  • harmonogramu naboru,
  • dokumentów wymaganych w rekrutacji i sposobu ich składania

znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://science.phd.uj.edu.pl/pl/rekrutacja/.

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zostały określone w uchwale nr 91/IX/2021 Senatu UJ z 29 września 2021 roku.

Uwaga! Rekrutacja prowadzona w trybie specjalnym wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków rekrutacyjnych, opisanych na stronie programu. Przed przystąpieniem do rekrutacji zapoznaj się z informacjami opublikowanymi na stronie: stypendium do programu doktorskiego chemia w ramach grantu dr Katarzyny Magiery-Mularz.

Formularz zapisu w systemie IRK

W formularzu rekrutacyjnym kandydat wczytuje wszystkie wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty (sprawdź ich listę) scalone do jednego pliku PDF. Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Potwierdzenie zgłoszenia

Nie ma konieczności potwierdzania zgłoszenia. W procesie rekrutacji uwzględniane będą zgłoszenia, dla których dokumentacja będzie kompletna.

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Chemii
dyżur

poniedziałek–wtorek: 10:00–14:00
środa: 10:00–13:00
czwartek–piątek: 10:00–14:00

telefon

+48 12 686 27 57

e-mail

elzbieta.zembala@uj.edu.pl
sekretariatsdnsip@uj.edu.pl

adres

ul. Gronostajowa 2