• zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoły Doktorskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

fizyka (konkurs lipcowy)

Szczegóły
Kod n.scis.przy_fizy_sd_PC
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dziedzina/dyscyplina naukowa nauki fizyczne
Poziom kształcenia szkoła doktorska
Limit miejsc 12
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (30.05.2022 12:00 – 20.06.2022 23:59)

O programie

www science.phd.uj.edu.pl
program o programie
dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze
dyscyplina nauki fizyczne
język programu angielski

Zasady rekrutacji

Informacje na temat:

 • szczegółowych warunków organizacji naboru (w tym kryteriów oceny aplikacji),
 • harmonogramu naboru,
 • dokumentów wymaganych w rekrutacji i sposobu ich składania

znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://science.phd.uj.edu.pl/pl/rekrutacja/.

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zostały określone w uchwale nr 91/IX/2021 Senatu UJ z 29 września 2021 roku.

Formularz zapisu w systemie IRK

W formularzu rekrutacyjnym kandydat uzupełnia następujące informacje:

 • wskazuje kierunek studiów, który ukończył lub ukończy, stanowiący podstawę złożenia aplikacji,
 • deklaruje spełnienie przez kierunek studiów warunku formalnego w postaci przynależności do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

W formularzu rekrutacyjnym kandydat wczytuje następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia oraz zaświadczenie o średniej ocen z pierwszego roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub, w przypadku studiów jednolitych magisterskich, zaświadczenie o średniej ocen z wyłączeniem ostatniego roku studiów;
 • suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów;
 • opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej (formularz do pobrania ze strony: strona programu);
 • życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych;
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe wyszczególnione w życiorysie (osobne pola do wczytania dokumentów potwierdzających: staże, publikacje, udział w badaniach, udział w szkołach, udział w konferencjach, stypendia, nagrody, inne osiągnięcia).

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Potwierdzenie zgłoszenia

Nie ma konieczności potwierdzania zgłoszenia. W procesie rekrutacji uwzględniane będą zgłoszenia, dla których dokumentacja będzie kompletna.

Kontakt

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dyżur

poniedziałek–wtorek: 10:00–13:00
środa: 13:00–15:00
czwartek: 10:00–13:00
piątek: zamknięte

telefon

 +48 12 664 48 94

e-mail

ewa.lelek@uj.edu.pl
sekretariatsdnsip@uj.edu.pl

adres

ul. prof. S. Łojasiewicza 11, pok. H-0-03