• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe (rekrutacja na rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

testowanie oprogramowania

Szczegóły
Kod testow.opro_pod_PC
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki i Informatyki
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 18
Limit miejsc 25
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024

O studiach

informacje o studiach www.ii.uj.edu.pl
statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

I semestr: 3 000 zł
II semestr: 3 000 zł

Łącznie: 6 000 zł

Słuchacze poznają techniki i narzędzia stosowane w testach manualnych i automatycznych, techniki analizy i projektowania testów, dokumentowania efektów swojej pracy oraz zarządzania procesem testowym. Zajęcia opierają się na głównie na ćwiczeniach praktycznych. Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy z firm z branży IT z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze testowania i zapewniania jakości oprogramowania.

Dla chętnych słuchaczy istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy ze zniżką, ze względu na umowę ze Stowarzyszeniem Jakości Systemów Informatycznych.

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia uzyskany na dowolnym kierunku.

Do podjęcia studiów zalecana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie (tura dodatkowa):

 • rozpoczęcie tury: 8 września 2023 roku godz. 12:30
 • zakończenie tury: 22 września 2023 roku godz. 12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 26 września 2023 roku
 • wpisy na studia: 27- 29 września 2023 roku

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie (tura podstawowa):

 • rozpoczęcie tury: 24 kwietnia 2023 roku godz.12:00
 • zakończenie tury: 30 sierpnia 2023 roku godz.12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 1 września 2023 roku godz.12:00
 • wpisy na studia: 4 - 7 września 2023 roku

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie” w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Lista rankingowa

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK. Pod uwagę brane są tylko potwierdzone zgłoszenia, dla których poprawnie wgrane zostały do systemu dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Wydziału Matematyki i Informatyki o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Ma taką możliwość do 22 września do godz.12:00.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu IRK:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski. 
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
 • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)

Wpis na studia

Wpis na studia odbywa się korespondencyjnie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie w terminie wskazanym w harmonogramie na adres e-mail: dydaktykaiimk@ii.uj.edu.pl

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Kandydaci na pierwszym zjeździe przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu). 

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów:

sobota - niedziela: 8:00-16:00.

Kontakt

  Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, opłaty za studia itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK
dyżur poniedziałek–piętek: 10:00-14:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 664 66 28

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

iiuj@ii.uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Łojasiewicza 6

30-348 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków