• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe (rekrutacja na rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Redaktorskie

Szczegóły
Kod studia.redak_pod_PC
Jednostka organizacyjna Wydział Polonistyki
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 18
Limit miejsc 20
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.06.2023 12:00 – 08.09.2023 12:00)

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024

O studiach

Studia nieuruchomione z powodu zbyt małej liczby chętnych.

informacje o studiach www.pse.polonistyka.uj.edu.pl
statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

I semestr: 2 850 zł
II semestr: 2 850 zł

Łącznie: 5 700 zł

dodatkowe opłaty Każdy słuchacz ponosi jednorazowo indywidualne koszty w wysokości ok. kilkudziesięciu złotych w celu pokrycia nakładów na materiały poligraficzne i pracę drukarni przy wydaniu książki-zadania projektowego.
Słuchacze są zachęcani do wykupienia osobistej licencji na wybrany program graficzny w celu indywidualnych ćwiczeń komputerowych poza dniami zjazdów. 

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia uzyskany na dowolnym kierunku.

Dodatkowo do podjęcia studiów wymagana znajomość:

 • obsługi komputera w środowisku Windows na poziomie średniozaawansowanym,
 • wybranego programu graficznego na poziomie co najmniej podstawowym.

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie:

 • rozpoczęcie tury: 17 czerwca 2023 roku godz. 12:00
 • zakończenie tury: 8 września 2023 roku godz. 12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 11 września 2023 roku 
 • wpisy na studia: 11 - 15 września 2023 roku

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie” w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Lista rankingowa

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK. Pod uwagę brane są tylko potwierdzone zgłoszenia, dla których poprawnie wgrane zostały do systemu dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Wydziału Polonistyki o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Ma taką możliwość do 8 września do godz. 12:00.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu IRK:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
 • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK, zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”, odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)

Wpis na studia

Studia zostaną uruchomienie po zakwalifikowaniu co najmniej minimalnej liczby uczestników.

Wpis na studia odbywa się korespondencyjnie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie we wskazanym w harmonogramie terminie na adres e-mail: renata.pinkowska@uj.edu.pl

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Kandydaci na pierwszym zjeździe przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu). 

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych (piątkowo-sobotnich) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.

Kontakt

  Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, opłaty za studia itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK
dyżur

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00–14:00

sobota (w wybrane dni zjazdów) 9:00-12:00

poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 13 23

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

renata.pinkowska@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Gołębia 16, pok. 44

31-007 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków