• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe (rekrutacja na rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

medycyna górska

Szczegóły
Kod medycy.gors_pod_PC
Jednostka organizacyjna Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 40
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024

O studiach

Studia nieuruchomione z powodu zbyt małej liczby chętnych.

informacje o studiach mckp.uj.edu.pl
statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

I semestr: 9 000 zł
II semestr: 9 000 zł

Łącznie: 18 000 zł

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów uzyskany:

 • na kierunku lekarskim (dyplom jednolitych studiów magisterskich),
 • na kierunku pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne (dyplom studiów co najmniej pierwszego stopnia).

W przypadku braku wypełnienia górnego limitu miejsc o przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów uzyskany:

 • na kierunku fizjoterapia (dyplom studiów co najmniej drugiego stopnia).

Po indywidualnym rozpatrzeniu aplikacji przez kierownika studiów o przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany:

 • na dowolnym kierunku studiów (dyplom studiów co najmniej pierwszego stopnia).

Ze względu na program studiów obejmujący wiele sesji praktycznych w warunkach górskich od kandydatów wymagana jest sprawność fizyczna oraz stan zdrowia umożliwiający intensywny wysiłek fizyczny oraz wielogodzinne przebywanie w warunkach ekstremalnych. Aktywny udział w zajęciach praktycznych jest warunkiem koniecznym do zaliczenia poszczególnych modułów i dopuszczenia słuchacza do egzaminu końcowego. W związku z tym każdy z aplikujących będzie zobowiązany do pobrania ze strony MCKP CM oświadczenia mówiącego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uprawiania sportów ekstremalnych oraz zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w zajęciach praktycznych/warsztatach terenowych organizowanych w ramach studiów podyplomowych medycyna górska. Oświadczenie należy przeczytać, podpisać i wczytać do systemu podczas dokonywania zgłoszenia.

Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zapoznanie się z obowiązkową literaturą, tj. poziom B1.

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie (tura dodatkowa):

 • rozpoczęcie tury: 15 września 2023 roku godz. 13:00
 • zakończenie tury: 25 września 2023 roku godz. 12:00

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie (tura podstawowa):

 • rozpoczęcie tury: 24 kwietnia 2023 roku godz. 12:00
 • zakończenie tury: 15 września 2023 roku godz. 12:00

Kwalifikacja oraz wpisy na studia rozpoczną się w momencie osiągnięcia minimalnego limitu przyjęć niezbędnego do uruchomienia studiów podyplomowych.

Kandydaci otrzymują informacje drogą mailową od Sekretarza studiów o wyniku kwalifikacji oraz o konieczności dokonania wpisu na studia podyplomowe, w trybie ciągłym, w miarę weryfikacji zgłoszeń w systemie IRK.

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie” w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Lista rankingowa

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK. Pod uwagę brane są tylko potwierdzone zgłoszenia, dla których poprawnie wgrane zostały do systemu dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Ma taką możliwość do 25 września do godz. 12:00.

Preferencyjne zasady rekrutacji, polegające na przyjęciu poza kolejnością nie więcej niż trzech kandydatów, przewidziane zostały dla kandydatów zgłoszonych przez szpitale uczestniczące w porozumieniu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia współpracy w zakresie utworzenia „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu IRK skan:

 • dyplomu ukończenia studiów,
 • w przypadku ukończenia studiów na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo lub fizjoterapia, dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
 • oświadczenia mówiącego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uprawiania sportów ekstremalnych oraz o zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w zajęciach praktycznych/warsztatach terenowych organizowanych w ramach studiów podyplomowych medycyna górska.

Kandydaci zobowiązani będą wypełnić oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1.

Dodatkowe dokumenty:
 • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
 • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)

Wpis na studia

Wpis na studia odbywa się korespondencyjnie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie we wskazanym przez Sekretarza terminie na adres e-mail: rekrutacja.mckp@uj.edu.pl

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Kandydaci zobowiązani będą do dosłania oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej notarialnie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zostanie zwrócony na pierwszym zjeździe.

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.

Kontakt

  Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, opłaty za studia itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK
dyżur poniedziałek–piątek: 7:30-15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 400 11 13

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

natalia.binczycka@uj.edu.pl

studiamckp@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Radziwiłłowska 4

31-026 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków