• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe (rekrutacja na rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

enologia

Szczegóły
Kod enolog_pod_PC
Jednostka organizacyjna Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 25
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.01.2024 12:00 – 18.01.2024 12:00)

Rekrutacja na semestr letni 2023/2024

O studiach

informacje o studiach mckp.uj.edu.pl
statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

I semestr: 3 750 zł
II semestr: 3 750 zł

Łącznie: 7 500 zł

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 •  dyplom ukończenia studiów co najmniej licencjackich uzyskany na dowolnym kierunku.

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie:

 • rozpoczęcie tury: 15 stycznia 2024 roku godz. 12:00
 • zakończenie tury: 18 stycznia 2024 roku godz. 12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 22 stycznia 2024 roku
 • wpisy na studia: 24 - 26 stycznia 2024 roku

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie”.

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

 Lista rankingowa

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK. Pod uwagę brane są tylko potwierdzone zgłoszenia, dla których poprawnie wgrane zostały do systemu dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Ma taką możliwość do 18 stycznia do godz. 12:00.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Należy wczytać do systemu IRK (w zakładce „Formularze osobowe” w odnośniku „Wykształcenie”):

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia*
 • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)

Wpis na studia

Wpis na studia odbywa się korespondencyjnie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat przygotowuje do wpisu na studia dokumenty, które przesyła elektronicznie we wskazanym w harmonogramie terminie na adres e-mail: danuta.plichta@uj.edu.pl. 

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Kandydaci na pierwszym zjeździe przedstawiają oryginały dokumentów wczytywanych do systemu IRK na wszystkich etapach rekrutacji (do wglądu).

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w planie studiów.

sobota: 9:30–19:00

niedziela: 8:30–16:00

Kontakt

  Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, opłaty za studia itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK.
dyżur poniedziałek–piątek 9:00–14:00
wybrane dni w weekendy – podczas zjazdów
poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 620 58 30

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

danuta.plichta@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków