• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

szczegółowe zagadnienia psychoterapii

Szczegóły
Kod szczeg.zaga.psyc_pod_PC
Jednostka organizacyjna Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 33
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

O studiach

informacje o studiach mckp.uj.edu.pl
statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

I semestr: 2 325 zł    II semestr: 2 325 zł  III semestr: 2 325 zł  IV semestr: 2 325 zł

Łącznie: 9 300 zł

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Podstawy psychoterapii lub zaświadczenie o ukończeniu kursów atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie zgrupowania treningowo-dydaktycznego obejmującego co najmniej 60 godzin doświadczenia praktycznego w zakresie dynamiki grupowej (atestowanym do certyfikatu psychoterapeuty PTP).

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe w turze dodatkowej jest możliwe w terminie (tura miniona):

 • rozpoczęcie tury: 2 września 2022 roku godz. 14:00
 • zakończenie tury: 23 września 2022 roku godz. 12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 27 września 2022 roku
 • wpisy na studia: 28 - 30 września 2022 roku

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe w turze podstawowej jest możliwe w terminie (tura miniona):

 • rozpoczęcie tury: 2 maja 2022 roku godz. 12:00
 • zakończenie tury: 31 sierpnia 2022 roku godz. 12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 2 września 2022 roku
 • wpisy na studia: 5 - 8 września 2022 roku

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie” w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Lista rankingowa

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK. Pod uwagę brane są tylko potwierdzone zgłoszenia, dla których poprawnie wgrane zostały do systemu dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Ma taką możliwość do 23 września do godz. 12:00.

Preferencyjne zasady rekrutacji, polegające na przyjęciu poza kolejnością nie więcej niż trzech kandydatów, przewidziane zostały dla kandydatów zgłoszonych przez szpitale uczestniczące w porozumieniu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia współpracy w zakresie utworzenia „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu IRK skan:

 • dyplomu ukończenia studiów,
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych podstawy psychoterapii lub zaświadczenia o ukończeniu kursów atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
 • zaświadczenia potwierdzającego ukończenie zgrupowania treningowo-dydaktycznego obejmującego co najmniej 60 godzin doświadczenia praktycznego w zakresie dynamiki grupowej (atestowanym do certyfikatu psychoterapeuty PTP).
Dodatkowe dokumennty:
 • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski.

Uwaga! Po zakwalifikowaniu się na studia Kandydaci zobowiązani będą do dosłania oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej notarialnie Dyplomu ukończenia studiów wyższych. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zostanie zwrócony na pierwszym zjeździe.

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane w krajach innych niż: UE, OECD, EFTA oraz na Białorusi, do podjęcia studiów podyplomowych wymagają poddania ich nostryfikacji. Informacje na temat nostryfikacji znajdują się na stronach poszczególnych wydziałów UJ.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia*
 • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)

*Wpis na studia odbywa się elektronicznie za pomocą poczty email rekrutacja.mckp@uj.edu.pl. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat pobiera ankietę osobową, którą przesyła elektronicznie w terminie 28 - 30 września 2022 roku.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.

Kontakt

  Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, opłaty za studia itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK
dyżur poniedziałek–piątek: 8:00-15:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 341 19 07

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

agnieszka.cierpisz@uj.edu.pl

studiamckpuj@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

ul. Radziwiłłowska 4

31-026 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków