• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

podyplomowe studia dla tłumaczy, tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe - język francuski

Szczegóły
Kod studia.tlum.uwie.srod_fran_pod_PC
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów podyplomowe studia dla tłumaczy, tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe
Poziom kształcenia podyplomowe
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 16
Czas trwania 1 rok (2 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

O studiach

Studia nieuruchomione z powodu zbyt małej liczby chętnych.

informacje o studiach przekładoznawstwo.uj.edu.pl
statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna brak
opłata za studia (czesne)

I semestr: 2 400 zł
II semestr: 2 400 zł

Łącznie: 4 800 zł

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia uzyskany:

 • na kierunku filologicznym w zakresie języka francuskiego,
 • na dowolnym kierunku studiów, jeżeli kandydat posiada pisemne potwierdzenie znajomości języka francuskiego na poziomie min. C1 lub adekwatny certyfikat językowy.

Harmonogram

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie (tura dodatkowa):

 • rozpoczęcie tury: 30 września 2022 roku godz. 12:00
 • zakończenie tury: 5 października 2022 roku godz. 12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 6 października 2022 roku godz. 12:00
 • wpisy na studia: 8 października 2022 roku godz. 10:00 - 14:00

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie (tura podstawowa):

 • rozpoczęcie tury: 1 lipca 2022 roku godz. 12:00
 • zakończenie tury: 16 września 2022 roku godz. 12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 21 września 2022 roku godz. 12:00
 • wpisy na studia: 24 i 26 września 2022 roku godz. 10:00 - 14:00

Przebieg rekrutacji 

Zapisy na studia

Kandydaci dokonują zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK. Po dokonaniu zgłoszenia kandydat musi potwierdzić zgłoszenie, klikając przycisk „Potwierdź zgłoszenie” w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

Potwierdzenie zgłoszenia oznacza, że kandydat nie może dokonywać w nim już zmian. Dopiero potwierdzenie zgłoszenia stanowi jego skuteczne złożenie.

Lista rankingowa

Kandydaci są zapisywani na studia w kolejności według daty dokonania zgłoszenia w systemie IRK. Pod uwagę brane są tylko potwierdzone zgłoszenia, dla których poprawnie wgrane zostały do systemu dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

W przypadku potwierdzonych zgłoszeń, dla których dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte. Kandydat otrzyma informację od Sekretarza Studiów Podyplomowych o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Ma taką możliwość do 5 października do godz. 12:00.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas wysyłania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego należy wczytać do systemu IRK:

 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • pisemne potwierdzenie znajomości języka francuskiego na poziomie min. C1 lub adekwatny certyfikat językowy (w przypadku ukończenia studiów na innym kierunku niż w zakresie filologii francuskiej).
Dodatkowe dokumenty:
 • apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski,

Dyplomy ukończenia studiów uzyskane w krajach innych niż: UE, OECD, EFTA oraz na Białorusi, do podjęcia studiów podyplomowych wymagają poddania ich nostryfikacji. Informacje na temat nostryfikacji znajdują się na stronach poszczególnych wydziałów UJ.

Dokumenty wymagane do wpisu na studia*
 • ankieta osobowa (pobrana z konta IRK zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”)
 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • pisemne potwierdzenie znajomości języka francuskiego na poziomie min. C1 lub adekwatny certyfikat językowy (w przypadku ukończenia studiów na innym kierunku niż w zakresie filologii francuskiej),
 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską,
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski,
 • jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, wypełnione i podpisane pełnomocnictwo (wzór którego możliwy do pobrania z zakładki „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki")

*Kandydaci dokonują wpisu na studia po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęca. Wpisu należy dokonać osobiście w siedzibie Katedry Przekładoznawstwa w terminie 8 października, przedstawiając oryginały dokumentów do wglądu. 

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiówKandydat podpisuje umowę podczas dokonywania wpisu na studia, opłatę za studia zobowiązany jest wnieść w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Terminy zajęć

Zajęcia będą odbywały się w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.

Kontakt

  Katedra Przekładoznawstwa Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: wymagane dokumenty, wpis na studia, program studiów, opłaty za studia itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK
dyżur

poniedziałek-piątek 10:00–14:00

poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 43 82

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 63

e-mail

podyplomowe.katedra@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

welcome@uj.edu.pl

adres

Al. Mickiewicza 9A, pok. 408

31-120 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków