• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Szczegóły
Kod dzienn.komu.spol_n1s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 40
Limit miejsc 61
Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Wymagany dokument
 • matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2023 12:00 – 24.07.2023 23:59)

Znajdujesz się w karcie studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w formie niestacjonarnej. Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkiem dziennikarstwo i komunikacja społeczna w formie stacjonarnej przejdź TUTAJ.

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 zł
opłata za studia (czesne; więcej w akapicie „Finansowanie studiów”)

I rok studiów: 5 200 zł
II rok studiów: 5 200 zł
III rok studiów: 5 200 zł

Łącznie: 15 600 zł

Więcej informacji: opłaty 

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • polską maturę (2002–2023),
 • polskie świadectwo dojrzałości (tzw. stara matura, wydawana do 2005 roku),
 • maturę International Baccalaureate, 
 • maturę European Baccalaureate, 
 • inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany. 

Kwalifikacja na studia

Warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących kryteriów:

 1. dokonanie i opłacenie zgłoszenia w systemie,
 2. posiadanie z co najmniej jednego (dowolnego) przedmiotu maturalnego wyniku min. 40% punktów,
 3. dokonanie wpisu na studia.

Ważne: Dodatkowe tury rekrutacji mogą być uruchomione, jeśli po zakończeniu poprzedniej tury pozostają wolne miejsca.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”) 
 • ankieta osobowa 
 • oświadczenie dla niepełnoletnich kandydatów (jeśli podczas wpisu na studia kandydat nie ma ukończonego 18. roku życia)
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • świadectwo dojrzałości polskiej matury, dyplom matury International Baccalaureate, świadectwo matury European Baccalaureate lub jej zagraniczny odpowiednik, który uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski (nie dotyczy matury EB i IB)

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 28 września:

 • decyzja kuratora oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego (jeśli jest wymagana); więcej informacji: decyzja kuratora oświaty
 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską (nie dotyczy matury EB oraz IB)

Więcej informacji: wymagane dokumenty

Finansowanie studiów

Studia są płatne. Opłatę wnosi się w 8 ratach. Pierwszą należy wpłacić do 7 dni od dokonania wpisu na studia. Kolejne 7 rat do 15. dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada. Więcej informacji na temat płatności za studia znajduje się na stronie opłaty.

Kontakt

  Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymacja studencka, opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur

poniedziałek, wtorek, czwartek 10:00–14:00

środa 09:00–13:00

poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 664 55 32

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail

izabela.bedkowska@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Łojasiewicza 4, pok. 1.208, 1.209

30-348 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków