• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

zarządzanie w turystyce i w sporcie

Szczegóły
Kod zarzad.tury.spor_n2s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Kierunek studiów zarządzanie w turystyce i w sporcie
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 1 (01.06.2022 12:00 – 25.07.2022 23:59)

Znajdujesz się w karcie studiów kierunku zarządzanie w turystyce i w sporcie  w formie niestacjonarnej. Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkiem zarządzanie w turystyce i w sporcie w formie stacjonarnej przejdź TUTAJ.

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 85 złotych
opłata za studia (czesne)

I rok studiów: 5 100 zł
II rok studiów: 5 100 zł

Łącznie: 10 200 zł
Więcej informacji: opłaty

czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku. 

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia. 

Kwalifikacja na studia

Warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących kryteriów:

 1. dokonanie i opłacenie zgłoszenia w systemie,
 2. dokonanie wpisu na studia.

Ważne: Dodatkowe tury rekrutacji mogą być uruchomione, jeśli po zakończeniu poprzedniej tury pozostają wolne miejsca.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Nie jest wymagane przesyłanie dokumentów na tym etapie.

Dodatkowo należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy, który zawiera pytania o:

 • ukończony kierunek studiów.
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne" odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki") 
 • ankieta osobowa
 • formularz „podstawa ubiegania się"
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski 

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 29 września:

 • apostille lub legalizacja dyplomu uzyskanego poza Polską

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 29 września 2022 r. 

Więcej informacji: wymagane dokumenty

Finansowanie studiów

Studia są płatne. Opłatę wnosi się w 8 ratach. Pierwszą należy wpłacić do 7 dni od dokonania wpisu na studia. Kolejne 7 rat do 15. dnia każdego miesiąca, począwszy od listopada. Więcej informacji na temat płatności za studia znajduje się na podstronie opłaty.

Kontakt

  Instytut Przedsiębiorczości Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymację studencką, wpłacanie opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur poniedziałek–czwartek 9:30–13:30 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 664 55 78

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail

urszula.bidzinska@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Łojasiewicza 4, pok. 3.371

30-348 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków