• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

studia polsko-ukraińskie

Szczegóły
Kod studia.pols.ukra_s2s_P
Jednostka organizacyjna Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Kierunek studiów studia polsko-ukraińskie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów
Tura 2 (22.07.2022 16:30 – 29.08.2022 23:59)
Liczba miejsc w tej turze: 15

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2022 12:00 – 10.07.2022 23:59)

O studiach

informacje o studiach studia.uj.edu.pl
progi i statystyki z poprzednich lat statystyki
opłata rekrutacyjna 100 złotych
opłata za studia (czesne) studia bezpłatne
czynniki szkodliwe występujące w trakcie odbywania studiów

brak

Przydatne informacje

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby posiadające:

 • dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku. 

Przyjęci kandydaci muszą być absolwentami zadeklarowanych studiów w momencie dokonywania wpisu na studia. 

Sposób obliczenia wyniku rekrutacji

Wynik rekrutacji jest obliczany na podstawie następujących elementów:

 nazwa elementu skala waga
rozmowa kwalifikacyjna oceniona w skali od 0 do 100  100%

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej tematycznie obejmuje: motywację i przygotowanie do podjęcia studiów oraz znajomość języka polskiego lub ukraińskiego. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na studiach polsko-ukraińskich lub kierunkach w zakresie ukrainoznawstwa lub filologii ukraińskiej, uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej.

Miejsce i termin rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Szczegóły dotyczące rozmowy (dokładny termin oraz godzina) zostaną przekazane kandydatom indywidualnie w koncie IRK.

Więcej informacji: obliczanie wyniku.

Wymagane dokumenty 

Dokumenty wymagane podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie dokonywania zgłoszenia kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia formularza zawierającego pytania o:

 • ukończony kierunek studiów,
 • wybór języka studiów. 
Dokumenty wymagane do wpisu na studia
dokumenty, które należy pobrać z konta IRK (zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne" odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki") 
 • ankieta osobowa
 • pełnomocnictwo (jeśli wpisu na studia dokonuje pełnomocnik)
 • formularz "podstawa ubiegania się"

dokumenty, których kopie należy dostarczyć wraz z oryginałami do wglądu

UWAGA! Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów i przygotuj je wcześniej, gdyż ich zgromadzenie może potrwać dłużej niż czas przeznaczony na wpis na studia.

 • ważny dowód osobisty lub paszport (nie sporządza się kopii)
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia*
 • poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski 

Dokumenty, które mogą zostać dostarczone do 29 września:

 • apostille lub legalizacja świadectwa uzyskanego poza Polską 

*Jeśli w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu wraz z oryginałem do wglądu w terminie do 29 września 2022 r. 

Więcej informacji: wymagane dokumenty.

Kontakt

  Zakład Studiów Polsko - Ukraińskich Welcome Centre
możesz się zwrócić z pytaniami o

sprawy związane ze studiami: program studiów, zapisy na zajęcia, legitymację studencką, wpłacanie opłaty za studia, reset hasła w USOSweb itp.

sprawy związane z rekrutacją: system IRK, proces rekrutacji na studia, opłaty rekrutacyjne, rezerwacja terminów wpisu, wymagane dokumenty itp.
dyżur wtorek–czwartek 10:00–13:00 poniedziałek–piątek 9:00–15:00
telefon

(+48) 12 663 25 68

(+48) 12 663 26 60

(+48) 12 663 26 62

e-mail

ukrainoznawstwo@uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

adres

ul. Reymonta 4

30-059 Kraków

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a)

30-060 Kraków