Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Programy wymiany

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Ogólne

Wyniki rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

16 lipca zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji osób ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite magisterskie w turze podstawowej.

Wszystkie osoby, które dokonały ważnych zgłoszeń otrzymały w swoich kontach IRK informację o wyniku kwalifikacji – dostępną po zalogowaniu w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”. Instrukcje dla osób zakwalifikowanych oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia.

Listy rankingowe i minimalne wyniki kwalifikacji wymagane do przyjęcia na dane studia

Twój status to „zakwalifikowany” do przyjęcia na studia? Gratulujemy!

Każda osoba zakwalifikowana do przyjęcia musi dokonać wpisu na listę studentów, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności. Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika, a w przypadku osób niepełnoletnich dokumenty może złożyć opiekun prawny, którym najczęściej jest rodzic. Wpisy osób zakwalifikowanych potrwają od 19 do 22 lipca.

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

 • W trosce o wzajemne bezpieczeństwo, konieczne jest zapisanie się na konkretny dzień oraz godzinę za pośrednictwem specjalnego formularza udostępnionego w koncie w chwili publikacji list. Nie jest możliwe dokonanie wpisu bez zapisania się na termin za pośrednictwem formularza.
 • Dokumenty muszą być kompletne. Listę wymaganych dokumentów do wpisu znaleźć można tutaj oraz w koncie IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – prosimy o przyniesienie oryginałów dokumentów wraz z własnymi kopiami. Nie będzie możliwości wykonania kopii dokumentów podczas dokonywania wpisu.
 • Pełnomocnictwo: jeżeli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, wyznacz pełnomocnika, który w twoim imieniu dokona wpisu na listę studentów. Dodatkowe informacje o pełnomocnictwie znajdziesz tutaj, a samo pełnomocnictwo wypełnione już Twoimi danymi na odpowiednim wzorze możesz pobrać w koncie w IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.
 • • Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy upewnić się, że wszystkie dane w formularzu „Wykształcenie” są uzupełnione (zwłaszcza numer świadectwa, data wydania i nazwa instytucji – OKE, która je wydała), a zdjęcie zatwierdzone przez administratora. Następnie należy wybrać odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”, pobrać znajdująca się tam ankietę osobową, wydrukować ją i podpisać na wszystkich stronach.
 • • Komplet dokumentów należy złożyć w odpowiednim sekretariacie wskazanym pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”, nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia. Adres sekretariatu znajdziesz w pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki” i w formularzu zapisu na termin wpisu.
 • Oświadczenie o akceptacji warunków odpłatności za studia: podczas wpisu konieczne będzie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – w przypadku studiów stacjonarnych nie oznacza to, że te studia są płatne. Oświadczenie dotyczy m. in. zasad naliczania dodatkowych odpłatności związanych z takimi sytuacjami jak powtarzanie przedmiotu. Zapoznaj się z nim wcześniej, aby wpis mógł przebiec jak najszybciej.

Podczas wpisu osoby wpisane otrzymają:

 • dane do logowania do USOSweb – systemu, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku stypendia i pomoc materialną oraz pozostałych spraw studenckich, jak np. sprawdzanie ocen czy terminów egzaminów;
 • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia (to inny numer rachunku niż konto w IRK);
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uwaga! Ważnym krokiem na drodze do uzyskania statusu studenta jest złożenie ślubowania. Ślubowanie trzeba zatwierdzić w systemie USOSweb przy pierwszym logowaniu. Bez złożenia ślubowania nie będzie możliwości zapisania się na zajęcia! Terminem złożenia ślubowania w systemie USOSweb jest 30 września.

Co po wpisie?

Po dołączeniu do akademickiego grona UJ, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać, kontaktując się z sekretariatem lub Działem Spraw Studenckich, a znany Ci już system IRK zastąpi system USOSweb. Kompendium wiedzy o studiowaniu jest strona studiuje.uj.edu.pl oraz sekcja „Studenci” na stronie głównej UJ: www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej cię sprawie.

Jesteś na liście rezerwowej?

Spokojnie: po zakończeniu pierwszej tury wpisów, będziemy zapraszać kolejne osoby z listy rezerwowej na pozostałe wolne miejsca. Pierwsza zmiana może pojawić się w Twoim koncie 22 lipca wieczorem. Możesz śledzić informacje na liście rankingowej dostępnej w Twoim koncie IRK.

A co, jeśli nie udało Ci się dostać?

Kandydaci nieprzyjęci na studia z powodu zbyt małej liczby punktów lub z powodów formalnych nie znajdują się na liście rezerwowej – niestety nie zostają przyjęci na studia i ich status nie ulegnie zmianie. Wszystkie te osoby zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na inne studia prowadzące jeszcze turę dodatkową – zostanie ona ogłoszona w ciągu najbliższych dni na studiach, na których zostały jeszcze wolne miejsca. Sprawdzaj informacje na stronie IRK, aby być na bieżąco!

Masz więcej pytań?

Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wyników rekrutacji, zapoznaj się z przygotowanym przez nas FAQ, w którym staraliśmy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane przez Kandydatów pytania.

START REKRUTACJI na studia I stopnia i jednolite magisterskie

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

Wszystkie poniższe informacje dotyczą rekrutacji osób posiadających obywatelstwo polskie.

Od wtorku, 1 czerwca 2021 roku od godziny 12:00, trwa rejestracja na wszystkie studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia, kandydat powinien założyć konto w systemie IRK na stronie irk.uj.edu.pl, dokonać zgłoszenia na wybrany kierunek i wnieść opłatę rekrutacyjną. Więcej informacji na temat procesu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim znaleźć można w zakładce Rekrutacja krok po kroku odpowiednio dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz dla studiów drugiego stopnia.

Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie potrwa do:

 • 8 lipca;
 • lub 5 lipca w przypadku międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzania międzynarodowego – podwójny dyplom z zarządzania, gdzie przewidziane są egzaminy wstępne.

Te same terminy dotyczą również wprowadzania wyników z matur oraz wczytywania do systemu dodatkowych dokumentów, jeżeli są wymagane.

Z kolei przyjmowanie zgłoszeń na studia II stopnia zakończy się:

 • 11 lipca (kierunki, gdzie przeprowadzany jest egzamin wstępny)
 • lub 15 lipca (studia bez egzaminu).

Powyższe terminy nie dotyczą rekrutacji na studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, harmonogram dla tych kierunków znaleźć można tutaj.

Kompletny harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie rekrutacja.uj.edu.pl – I stopień i jednolite studia magisterskie oraz II stopień.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, przedmiotów maturalnych branych pod uwagę, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów dostępne są w kartach studiów w części "Oferta" w katalogu studiów: I stopnia i jednolitych magisterskich oraz II stopnia.

Zapraszamy do rejestracji – studiuj na UJ!

Skontaktuj się z nami online

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

 Prosimy o kierowanie zapytań do nas telefonicznie lub mailowo.

Zachowując zalecenia profilaktyczne zapraszamy do kontaktu z nami:

 • telefonicznego: (+48) 12 663 26 60, -26 63
 • mailowego: rekrutacja@uj.edu.pl