• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ogłoszenie wyników matur

| Viktoriya Bereza

W związku z ogłoszeniem 7 lipca (piątek) wyników tegorocznych egzaminów maturalnych przypominamy, że:

 • Rejestracja na studia I stopnia i jednolite magisterskie trwa do niedzieli, 9 lipca, do godziny 23:59.
 • Opłaty rekrutacyjne należy wpłacać w takim terminie, aby zostały zaksięgowane na koncie Uczelni w terminie do 10 lipca – zatem nie należy dokonywać ich na ostatnią chwilę; w razie płatności w weekend zalecamy skorzystanie z opcji szybkich płatności DotPay.

Dodawanie informacji o dokumencie matury w zakładce „Wykształcenie”:

 • Tegoroczni maturzyści dodają informacje o dokumencie o nazwie „polska matura (2005–2023)” niezależnie od formuły egzaminu maturalnego. Ten sam rodzaj dokumentu wskazują wszyscy kandydaci, którzy zdawali maturę przeprowadzaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną od 2005 do 2023 roku, a także kandydaci, którzy w latach pilotażowych 2003–2004 zdawali ten rodzaj matury. Nie ma potrzeby dodawania skanu świadectwa.
 • Osoby, które poprawiały maturę lub zdawały dodatkowe przedmioty i otrzymały aneks do świadectwa dodają dokument o nazwie „polska matura (2005–2023)” i uzupełniają informacje następująco:
  • rok uzyskania dokumentu: rok, w którym po raz pierwszy zdali maturę
  • numer dokumentu: numer świadectwa i po przecinku numer aneksu
  • instytucja wystawiająca (jeśli się różni): OKE, które wystawiło pierwsze świadectwo
  • wyniki egzaminów: w jednym formularzu wyników wskazują wszystkie zdawane przedmioty i wyniki, a w przypadku podwyższenia wyniku – wpisują wyższy wynik
  Aneksu nie dodaje się jako osobnego dokumentu.
 • Osoby aplikujące na studia w języku polskim, które zdawały maturę EB, zagraniczną lub polską przed 2003 rokiem muszą do 9 lipca do 23:59 wgrać w systemie IRK skan swojego świadectwa. Dla matur zagranicznych wymagane jest również jego poświadczone tłumaczenie na język polski.

Wprowadzanie wyników matury

 • Przy wprowadzaniu wyników egzaminów w IRK UJ nie wprowadza się:
  • wyników na poziomie podstawowym
  • wyników matury ustnej
  • wyników matury dwujęzycznej z przedmiotów innych niż języki obce
  • wyników na skali centylowej
 • Przedmiot „fizyka (i astronomia)” to właściwy przedmiot dla wprowadzenia wyników zarówno z przedmiotu „fizyka”, jak i z przedmiotu „fizyka i astronomia” (przedmiot nosił różną nazwę w różnych latach).
 • Osoby, które zdawały maturę IB samodzielnie wpisują wyniki egzaminów w systemie IRK, niezależnie od tego, czy ich świadectwo zostanie później przekazane do UJ. Przypominamy, że do podjęcia studiów konieczne jest uzyskanie dyplomu matury międzynarodowej, czyli zaliczenie programu IBDP z adnotacją „diploma awarded”.