Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Wyniki rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

16 lipca zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji osób ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite magisterskie w turze podstawowej.

Wszystkie osoby, które dokonały ważnych zgłoszeń otrzymały w swoich kontach IRK informację o wyniku kwalifikacji – dostępną po zalogowaniu w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”. Instrukcje dla osób zakwalifikowanych oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia.

Listy rankingowe i minimalne wyniki kwalifikacji wymagane do przyjęcia na dane studia

Twój status to „zakwalifikowany” do przyjęcia na studia? Gratulujemy!

Każda osoba zakwalifikowana do przyjęcia musi dokonać wpisu na listę studentów, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności. Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika, a w przypadku osób niepełnoletnich dokumenty może złożyć opiekun prawny, którym najczęściej jest rodzic. Wpisy osób zakwalifikowanych potrwają od 19 do 22 lipca.

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

 • W trosce o wzajemne bezpieczeństwo, konieczne jest zapisanie się na konkretny dzień oraz godzinę za pośrednictwem specjalnego formularza udostępnionego w koncie w chwili publikacji list. Nie jest możliwe dokonanie wpisu bez zapisania się na termin za pośrednictwem formularza.
 • Dokumenty muszą być kompletne. Listę wymaganych dokumentów do wpisu znaleźć można tutaj oraz w koncie IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – prosimy o przyniesienie oryginałów dokumentów wraz z własnymi kopiami. Nie będzie możliwości wykonania kopii dokumentów podczas dokonywania wpisu.
 • Pełnomocnictwo: jeżeli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, wyznacz pełnomocnika, który w twoim imieniu dokona wpisu na listę studentów. Dodatkowe informacje o pełnomocnictwie znajdziesz tutaj, a samo pełnomocnictwo wypełnione już Twoimi danymi na odpowiednim wzorze możesz pobrać w koncie w IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.
 • • Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy upewnić się, że wszystkie dane w formularzu „Wykształcenie” są uzupełnione (zwłaszcza numer świadectwa, data wydania i nazwa instytucji – OKE, która je wydała), a zdjęcie zatwierdzone przez administratora. Następnie należy wybrać odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”, pobrać znajdująca się tam ankietę osobową, wydrukować ją i podpisać na wszystkich stronach.
 • • Komplet dokumentów należy złożyć w odpowiednim sekretariacie wskazanym pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”, nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia. Adres sekretariatu znajdziesz w pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki” i w formularzu zapisu na termin wpisu.
 • Oświadczenie o akceptacji warunków odpłatności za studia: podczas wpisu konieczne będzie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – w przypadku studiów stacjonarnych nie oznacza to, że te studia są płatne. Oświadczenie dotyczy m. in. zasad naliczania dodatkowych odpłatności związanych z takimi sytuacjami jak powtarzanie przedmiotu. Zapoznaj się z nim wcześniej, aby wpis mógł przebiec jak najszybciej.

Podczas wpisu osoby wpisane otrzymają:

 • dane do logowania do USOSweb – systemu, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku stypendia i pomoc materialną oraz pozostałych spraw studenckich, jak np. sprawdzanie ocen czy terminów egzaminów;
 • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia (to inny numer rachunku niż konto w IRK);
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uwaga! Ważnym krokiem na drodze do uzyskania statusu studenta jest złożenie ślubowania. Ślubowanie trzeba zatwierdzić w systemie USOSweb przy pierwszym logowaniu. Bez złożenia ślubowania nie będzie możliwości zapisania się na zajęcia! Terminem złożenia ślubowania w systemie USOSweb jest 30 września.

Co po wpisie?

Po dołączeniu do akademickiego grona UJ, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać, kontaktując się z sekretariatem lub Działem Spraw Studenckich, a znany Ci już system IRK zastąpi system USOSweb. Kompendium wiedzy o studiowaniu jest strona studiuje.uj.edu.pl oraz sekcja „Studenci” na stronie głównej UJ: www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej cię sprawie.

Jesteś na liście rezerwowej?

Spokojnie: po zakończeniu pierwszej tury wpisów, będziemy zapraszać kolejne osoby z listy rezerwowej na pozostałe wolne miejsca. Pierwsza zmiana może pojawić się w Twoim koncie 22 lipca wieczorem. Możesz śledzić informacje na liście rankingowej dostępnej w Twoim koncie IRK.

A co, jeśli nie udało Ci się dostać?

Kandydaci nieprzyjęci na studia z powodu zbyt małej liczby punktów lub z powodów formalnych nie znajdują się na liście rezerwowej – niestety nie zostają przyjęci na studia i ich status nie ulegnie zmianie. Wszystkie te osoby zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na inne studia prowadzące jeszcze turę dodatkową – zostanie ona ogłoszona w ciągu najbliższych dni na studiach, na których zostały jeszcze wolne miejsca. Sprawdzaj informacje na stronie IRK, aby być na bieżąco!

Masz więcej pytań?

Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wyników rekrutacji, zapoznaj się z przygotowanym przez nas FAQ, w którym staraliśmy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane przez Kandydatów pytania.