Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

START REKRUTACJI na studia I stopnia i jednolite magisterskie

| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

Wszystkie poniższe informacje dotyczą rekrutacji osób posiadających obywatelstwo polskie.

Od wtorku, 1 czerwca 2021 roku od godziny 12:00, trwa rejestracja na wszystkie studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia, kandydat powinien założyć konto w systemie IRK na stronie irk.uj.edu.pl, dokonać zgłoszenia na wybrany kierunek i wnieść opłatę rekrutacyjną. Więcej informacji na temat procesu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim znaleźć można w zakładce Rekrutacja krok po kroku odpowiednio dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz dla studiów drugiego stopnia.

Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie potrwa do:

  • 8 lipca;
  • lub 5 lipca w przypadku międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych oraz zarządzania międzynarodowego – podwójny dyplom z zarządzania, gdzie przewidziane są egzaminy wstępne.

Te same terminy dotyczą również wprowadzania wyników z matur oraz wczytywania do systemu dodatkowych dokumentów, jeżeli są wymagane.

Z kolei przyjmowanie zgłoszeń na studia II stopnia zakończy się:

  • 11 lipca (kierunki, gdzie przeprowadzany jest egzamin wstępny)
  • lub 15 lipca (studia bez egzaminu).

Powyższe terminy nie dotyczą rekrutacji na studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, harmonogram dla tych kierunków znaleźć można tutaj.

Kompletny harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie rekrutacja.uj.edu.pl – I stopień i jednolite studia magisterskie oraz II stopień.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, przedmiotów maturalnych branych pod uwagę, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów dostępne są w kartach studiów w części "Oferta" w katalogu studiów: I stopnia i jednolitych magisterskich oraz II stopnia.

Zapraszamy do rejestracji – studiuj na UJ!