Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – dla cudzoziemców

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dla osób posiadających polskie obywatelstwo jest prowadzona pod tym odnośnikiem: rekrutacja dla Polaków.

Pełen harmonogram rekrutacji znajdziesz na stronach welcome.uj.edu.pl (studia w językach obcych) i rekrutacja.uj.edu.pl (studia w języku polskim).

Rekrutacja krok po kroku

Zanim weźmiesz udział w rekrutacji, zapoznaj się z informacjami na temat studiów i procesu rekrutacji na studia publikowanymi na stronach www Uniwersytetu:

  • stronie-przewodniku po rekrutacji na studia w języku polskim: rekrutacja.uj.edu.pl
  • stronie-przewodniku po rekrutacji na studia w językach obcych: welcome.uj.edu.pl
  • w kartach poszczególnych studiów dostępnych w zakładce „Oferta”.

 

Krok 1. Załóż konto i uzupełnij wymagane informacje

Aby móc dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, musisz posiadać konto kandydata w systemie. Aby utworzyć konto, znajdź w prawym górnym rogu strony odnośnik „Utwórz konto”.

Ważne! Podaj adres e-mail, z którego naprawdę korzystasz. Po założeniu konta otrzymasz na podany adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Żeby móc korzystać z konta kandydata, musisz kliknąć w ten link. W przypadku problemów z aktywacją konta, skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia pod adresem rekrutacja@uj.edu.pl.

Po aktywowaniu konta i zalogowaniu się do systemu uzupełnij formularze dotyczące Twoich danych osobowych i wykształcenia znajdujące się w zakładce „Formularze osobowe”.

Zdjęcie

Wgraj zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego. To zdjęcie będzie potem wykorzystane na twojej legitymacji studenckiej, dlatego to musi być fotografia odpowiednia do użycia w oficjalnym dokumencie (a nie zdjęcie jak w profilu społecznościowym). Każde zdjęcie wymaga zaakceptowania przez administratora – zaakceptowane zdjęcie jest wymagane do wpisu na studia.

Uwaga! Można dokonywać zgłoszeń rekrutacyjnych i brać udział w rekrutacji bez zdjęcia lub ze zdjęciem oczekującym lub odrzuconym. Akceptacja zdjęcia jest potrzebna dopiero do wpisu.

Wykształcenie

Wypełniając informacje w zakładce „Wykształcenie” zwróć uwagę na to, że nie musisz od razu podawać wszystkich informacji o swoich dokumentach. Żeby dokonać rejestracji na studia, wystarczy, że wpiszesz typ dokumentu (np. matura zagraniczna), rok jego wydania i kraj wydania.

Pozostałe informacje na temat dokumentu (numer, datę wydania, instytucję wydającą itd.) trzeba będzie uzupełnić przed wpisem na studia.

 

Krok 2. Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego

W niebieskim menu po prawej stronie znajdź odnośnik „Oferta” – tam znajdziesz studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie prowadzące w tym roku nabór dla cudzoziemców. Wybierz studia, na które chcesz aplikować i kliknij zielony przycisk „Zapisz się” w karcie wybranych studiów.

W formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego uzupełnij wymagane informacje i wgraj dokumenty, jeśli są wymagane do uzupełnienia zgłoszenia. Informacja o tym, czy będą wymagane dokumenty podczas rejestracji znajduje się w karcie studiów.

Po dokonaniu zgłoszenia możesz je zobaczyć w swoim koncie w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

 

Krok 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną

Aby zgłoszenie było rozpatrywane w rekrutacji, musisz wnieść opłatę rekrutacyjną. Termin jej wnoszenia jest taki sam jak termin dokonywania zgłoszeń na studia. Wysokość naliczonych opłat i numer konta do przelewu znajdziesz w swoim koncie w zakładce „Płatności”.

 

Krok 4. Weź udział w egzaminie – jeśli jest przewidziany

To, czy w rekrutacji na wybrane studia jest prowadzony egzamin, czy nie, zależy od kryteriów kwalifikacji dla tego kierunku. Szczegółowe informacje znajdują się w kartach studiów („Oferta”).

Jeśli powinieneś wziąć udział w egzaminie, to informacje na temat szczegółów egzaminu otrzymasz najpóźniej na dwa dni przed wskazaną datą egzaminu za pośrednictwem zakładki w koncie „Wiadomości”.

Uwaga: Rozmowy będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Microsoft Teams, Skype itp.). Szczegóły będą przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK. Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Studia w języku polskim

W przypadku studiów w języku polskim cudzoziemcy zawsze biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej, której wyniki decydują o miejscu na liście rankingowej.

Studia w językach obcych

W przypadku studiów w językach obcych egzaminy wstępne mogą być przewidziane, ale nie zawsze są.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w egzaminie może być złożenie określonych w karcie studiów dokumentów i ich pozytywna weryfikacja przez uczelnię. W takim przypadku informację o szczegółach egzaminu otrzymują tylko osoby do niego zakwalifikowane, pozostali kandydaci mogą otrzymać informację o niedopuszczeniu do egzaminu.

Może być również przewidziany egzamin językowy, który ma na celu sprawdzenie znajomości języka studiów u kandydata – w przypadku tego egzaminu kandydaci mogą aplikować o zwolnienie z udziału w nim na podstawie odpowiedniego certyfikatu znajomości języka.

 

Krok 5. Sprawdź wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w systemie w dniu wskazanym w harmonogramie. Zaloguj się do swojego konta kandydata i sprawdź wynik w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

 

Krok 6. Wpisz się na studia

Jeśli informacja w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” brzmi: „zakwalifikowany do przyjęcia” – gratulacje! To oznacza, że Uniwersytet zaprasza cię do wpisu na studia. Odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego zawiera dokumenty do pobrania potrzebne do wpisu na listę studentów oraz informacje o tym, jak dokonać wpisu.

Życzymy powodzenia w rekrutacji!