Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia – dla obywateli polskich

Rekrutacja na studia drugiego stopnia dla cudzoziemców jest prowadzona pod tym odnośnikiem: rekrutacja dla cudzoziemców.

Pełen harmonogram rekrutacji znajdziesz na stronach rekrutacja.uj.edu.pl (studia w języku polskim) i welcome.uj.edu.pl (studia w językach obcych).

Rekrutacja krok po kroku

Zanim weźmiesz udział w rekrutacji, zapoznaj się z informacjami na temat studiów i procesu rekrutacji na studia publikowanymi na stronach www Uniwersytetu:

  • stronie-przewodniku po rekrutacji na studia w języku polskim: rekrutacja.uj.edu.pl
  • stronie-przewodniku po rekrutacji na studia w językach obcych: welcome.uj.edu.pl
  • w kartach poszczególnych studiów dostępnych w zakładce „Oferta”.

 

Krok 1. Załóż konto i uzupełnij wymagane informacje

Aby móc dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, musisz posiadać konto kandydata w systemie. Aby utworzyć konto, znajdź w prawym górnym rogu strony odnośnik „Utwórz konto”.

Ważne! Podaj adres e-mail, z którego naprawdę korzystasz. Po założeniu konta otrzymasz na podany adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Żeby móc korzystać z konta kandydata, musisz kliknąć w ten link. W przypadku problemów z aktywacją konta, skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia pod adresem rekrutacja@uj.edu.pl.

Po aktywowaniu konta i zalogowaniu się do systemu uzupełnij formularze dotyczące Twoich danych osobowych i wykształcenia znajdujące się w zakładce „Formularze osobowe”.

Zdjęcie

Wgraj zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego. To zdjęcie będzie potem wykorzystane na twojej legitymacji studenckiej, dlatego to musi być fotografia odpowiednia do użycia w oficjalnym dokumencie (a nie zdjęcie jak w profilu społecznościowym). Każde zdjęcie wymaga zaakceptowania przez administratora – zaakceptowane zdjęcie jest wymagane do wpisu na studia.

Uwaga! Można dokonywać zgłoszeń rekrutacyjnych i brać udział w rekrutacji bez zdjęcia lub ze zdjęciem oczekującym lub odrzuconym. Akceptacja zdjęcia jest potrzebna dopiero do wpisu.

Wykształcenie

Wypełniając informacje w zakładce „Wykształcenie” zwróć uwagę na to, że nie musisz od razu podawać wszystkich informacji o swoich dokumentach. Żeby dokonać rejestracji na studia, wystarczy, że wpiszesz typ dokumentu (np. polski dyplom licencjata), rok jego wydania i kraj wydania. Dodatkowe informacje o kierunku i o wynikach dyplomu (np. średniej ze studiów), jeśli są konieczne do oceny zgłoszenia rekrutacyjnego, należy uzupełnić dopiero podczas składania zgłoszenia.

Pozostałe informacje na temat dokumentu (numer, datę wydania, instytucję wydającą itd.) trzeba będzie uzupełnić przed wpisem na studia.

Nie ma konieczności wgrywania do systemu skanów dokumentów w tym formularzu. Jeśli w ramach zgłoszenia na dany program studiów wymagane jest złożenie dokumentów, to pole do ich wczytania będzie dostępne w formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego podczas składania aplikacji na ten program.

 

Krok 2. Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego

W niebieskim menu po prawej stronie znajdź odnośnik „Oferta” – tam znajdziesz studia drugiego stopnia prowadzące w tym roku nabór. Wybierz studia, na które chcesz aplikować i kliknij zielony przycisk „Zapisz się” w karcie wybranych studiów.

Upewnij się, że dane w krótkim formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego są poprawne. Jeśli w rekrutacji na te studia wymagane jest podanie dodatkowych informacji, uważnie wypełnij formularz zgodnie z posiadanymi dokumentami (informacje wprowadzane w formularzu będą weryfikowane przy wpisie na studia z przedstawionym dyplomem lub zaświadczeniem).

Uzupełnianie informacji o dyplomie

Jeżeli w rekrutacji na dane studia uwzględniane są wyniki studiów wyższych (np. średnia ocen, ocena na dyplomie), to w formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego pojawi się pytanie o wysokość oceny oraz o skalę: najwyższą i najniższą ocenę możliwa do uzyskania w skali obowiązującej na uczelni, gdzie kandydat ukończył dane studia (w UJ jest to skala 2,00–5,00).

Jeśli w formularzu pojawi się również pytanie o kierunek studiów, wprowadź go zgodnie z informacją w dyplomie studiów (bez dodatkowych dopisków).

Po wypełnieniu wszystkich formularzy zapisz się na studia.

Po dokonaniu zgłoszenia możesz je zobaczyć w swoim koncie w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

 

Krok 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną

Aby zgłoszenie było rozpatrywane w rekrutacji, musisz wnieść opłatę rekrutacyjną. Termin jej wnoszenia jest taki sam jak termin dokonywania zgłoszeń na studia. Wysokość naliczonych opłat i numer konta do przelewu znajdziesz w swoim koncie w zakładce „Płatności”.

 

Krok 4. Weź udział w egzaminie – jeśli jest przewidziany

To, czy w rekrutacji na dane studia drugiego stopnia jest prowadzony egzamin zależy od kryteriów kwalifikacji dla tych studiów. Szczegółowe informacje znajdują się w kartach studiów („Oferta”).

Kandydaci biorący udział w egzaminie otrzymują informacje na temat jego dokładnego miejsca i godziny najpóźniej na dwa dni przed wskazaną datą egzaminu za pośrednictwem zakładki w koncie „Wiadomości”.

 

Krok 5. Sprawdź wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w systemie w dniu wskazanym w harmonogramie. Zaloguj się do swojego konta kandydata i sprawdź swój wynik w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

 

Krok 6. Wpisz się na studia

Jeśli informacja w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” brzmi: „zakwalifikowany do przyjęcia” – gratulacje! To oznacza, że Uniwersytet zaprasza cię do wpisu na studia. Odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego zawiera dokumenty do pobrania potrzebne do wpisu na listę studentów oraz informacje o tym, jak dokonać wpisu.

Życzymy powodzenia w rekrutacji!