Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia drugiego stopnia – dla cudzoziemców

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia – dla cudzoziemców

Rekrutacja na studia drugiego stopnia dla osób posiadających polskie obywatelstwo jest prowadzona pod tym odnośnikiem: rekrutacja dla Polaków.

Pełen harmonogram rekrutacji znajdziesz na stronach welcome.uj.edu.pl (studia w językach obcych) i rekrutacja.uj.edu.pl (studia w języku polskim).

Rekrutacja krok po kroku

Zanim weźmiesz udział w rekrutacji, zapoznaj się z informacjami na temat studiów i procesu rekrutacji na studia publikowanymi na stronach www Uniwersytetu:

  • stronie-przewodniku po rekrutacji na studia w języku polskim: rekrutacja.uj.edu.pl
  • stronie-przewodniku po rekrutacji na studia w językach obcych: welcome.uj.edu.pl
  • w kartach poszczególnych studiów dostępnych w zakładce „Oferta”.

 

Krok 1. Załóż konto i uzupełnij wymagane informacje

Aby móc dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, musisz posiadać konto kandydata w systemie. Aby utworzyć konto, znajdź w prawym górnym rogu strony odnośnik „Utwórz konto”.

Ważne! Podaj adres e-mail, z którego naprawdę korzystasz. Po założeniu konta otrzymasz na podany adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Żeby móc korzystać z konta kandydata, musisz kliknąć w ten link. W przypadku problemów z aktywacją konta, skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia pod adresem rekrutacja@uj.edu.pl.

Po aktywowaniu konta i zalogowaniu się do systemu uzupełnij formularze dotyczące Twoich danych osobowych i wykształcenia znajdujące się w zakładce „Formularze osobowe”.

Zdjęcie

Wgraj zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego. To zdjęcie będzie potem wykorzystane na twojej legitymacji studenckiej, dlatego to musi być fotografia odpowiednia do użycia w oficjalnym dokumencie (a nie zdjęcie jak w profilu społecznościowym). Każde zdjęcie wymaga zaakceptowania przez administratora – zaakceptowane zdjęcie jest wymagane do wpisu na studia.

Uwaga! Można dokonywać zgłoszeń rekrutacyjnych i brać udział w rekrutacji bez zdjęcia lub ze zdjęciem oczekującym lub odrzuconym. Akceptacja zdjęcia jest potrzebna dopiero do wpisu.

Wykształcenie

Wypełniając informacje w zakładce „Wykształcenie” zwróć uwagę na to, że nie musisz od razu podawać wszystkich informacji o swoich dokumentach. Żeby dokonać rejestracji na studia, wystarczy, że wpiszesz typ dokumentu (np. zagraniczny dyplom licencjata), rok jego wydania i kraj wydania. Dodatkowe informacje o kierunku i o wynikach dyplomu (np. ogólna ocena ze studiów), jeśli są konieczne do oceny zgłoszenia rekrutacyjnego, należy uzupełnić dopiero podczas składania zgłoszenia.

Pozostałe informacje na temat dokumentu (numer, datę wydania, instytucję wydającą itd.) trzeba będzie uzupełnić przed wpisem na studia.

Nie ma konieczności wgrywania do systemu skanów dokumentów w tym formularzu. Jeśli w ramach zgłoszenia na dany program studiów wymagane jest złożenie dokumentów, to pole do ich wczytania będzie dostępne w formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego podczas składania aplikacji na ten program.

 

Krok 2. Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego

W niebieskim menu po prawej stronie znajdź odnośnik „Oferta” – tam znajdziesz studia drugiego stopnia prowadzące w tym roku nabór dla cudzoziemców. Wybierz studia, na które chcesz aplikować i kliknij zielony przycisk „Zapisz się” w karcie wybranych studiów.

W formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego uzupełnij wymagane informacje i wgraj dokumenty, jeśli są wymagane do uzupełnienia zgłoszenia. Informacja o tym, czy będą wymagane dokumenty podczas rejestracji znajduje się w karcie studiów.

Po dokonaniu zgłoszenia możesz je zobaczyć w swoim koncie w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

 

Krok 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną

Aby zgłoszenie było rozpatrywane w rekrutacji, musisz wnieść opłatę rekrutacyjną. Termin jej wnoszenia jest taki sam jak termin dokonywania zgłoszeń na studia. Wysokość naliczonych opłat i numer konta do przelewu znajdziesz w swoim koncie w zakładce „Płatności”.

 

Krok 4. Weź udział w egzaminie – jeśli jest przewidziany

To, czy w rekrutacji na wybrane studia jest prowadzony egzamin, czy nie, zależy od kryteriów kwalifikacji dla tego kierunku. Szczegółowe informacje znajdują się w kartach studiów („Oferta”).

Jeśli powinieneś wziąć udział w egzaminie, to informacje na temat szczegółów egzaminu otrzymasz najpóźniej na dwa dni przed wskazaną datą egzaminu za pośrednictwem zakładki w koncie „Wiadomości”.

Uwaga: Ze względu na aktualną sytuację, rozmowy będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Skype, Teams itp.). Szczegóły będą przekazywane kandydatom indywidualnie w koncie IRK. Aby wziąć udział w rozmowie zdalnej, kandydat musi mieć stabilne połączenie z Internetem, sprawny mikrofon i słuchawki lub głośniki oraz dostęp do kamerki internetowej (podczas rozmowy sprawdzana jest tożsamość kandydata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz samodzielność pracy).

Studia w języku polskim

W przypadku studiów w języku polskim cudzoziemcy zawsze biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej, której wyniki decydują o miejscu na liście rankingowej.

Studia w językach obcych

W przypadku studiów w językach obcych egzaminy wstępne mogą być przewidziane, ale nie zawsze są.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w egzaminie może być złożenie określonych w karcie studiów dokumentów i ich pozytywna weryfikacja przez uczelnię. W takim przypadku informację o szczegółach egzaminu otrzymują tylko osoby do niego zakwalifikowane, pozostali kandydaci mogą otrzymać informację o niedopuszczeniu do egzaminu.

Może być również przewidziany egzamin językowy, który ma na celu sprawdzenie znajomości języka studiów u kandydata – w przypadku tego egzaminu kandydaci mogą aplikować o zwolnienie z udziału w nim na podstawie odpowiedniego certyfikatu znajomości języka.

 

Krok 5. Sprawdź wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w systemie w dniu wskazanym w harmonogramie. Zaloguj się do swojego konta kandydata i sprawdź wynik w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.

 

Krok 6. Wpisz się na studia

Jeśli informacja w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” brzmi: „zakwalifikowany do przyjęcia” – gratulacje! To oznacza, że Uniwersytet zaprasza cię do wpisu na studia. Odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego zawiera dokumenty do pobrania potrzebne do wpisu na listę studentów oraz informacje o tym, jak dokonać wpisu.

Życzymy powodzenia w rekrutacji!