• log in
  • create an account

Inna forma kształcenia

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Rozpoczęcie rekrutacji na studia podyplomowe
| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

22 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe, w tym innowacyjne kierunki studiów podyplomowych z oferty Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM.

Obecnie trwa rekrutacja na ponad dwadzieścia studiów podyplomowych, a start kolejnych naborów planowany jest już w najbliższym czasie. W kartach studiów w systemie IRK dostępne są szczegółowe informacje o poszczególnych studiach oraz harmonogramy trwających rekrutacji.

Zapraszamy także na stronę poświęconą studiom podyplomowym na Uniwersytecie Jagiellońskim: podyplomowe.uj.edu.pl.

Ważne! Na etapie dokonywania zgłoszenia na studia podyplomowe może być wymagane wgranie do systemu IRK określonych dokumentów – zapoznaj się uważnie z informacjami w karcie danych studiów, zanim dokonasz zgłoszenia. Upewnij się także, że po zakwalifikowaniu będziesz dysponować wszystkimi dokumentami niezbędnymi do wpisu na studia.

Aby wziąć udział w rekrutacji prowadzonej w systemie IRK kandydat powinien:

  1. założyć konto w systemie IRK;
  2. zapoznać się z ofertą studiów podyplomowych dostępnych na Uniwersytecie Jagiellońskim;
  3. wybrać interesujące go studia;
  4. dokonać zgłoszenia na wybrany kierunek i załączyć wymagane w rekrutacji na dane studia dokumenty;
  5. potwierdzić zgłoszenia, aby było ono brane pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów.

W rekrutacji na studia podyplomowe nie jest wymagana opłata rekrutacyjna.

Studia w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM

W roku akademickim 2024/25 studenci będą mieli możliwość kształcenia z zakresu technologii przyszłości w zastosowaniu klinicznym, edukacji medycznej w erze cyfrowej oraz biofarmacji. Nowe kierunki studiów pojawiły się w ofercie MCKP UJ CM dzięki finansowaniu z Agencji Badań Medycznych (ABM).

Więcej informacji o nowych studiach podyplomowych prowadzonych przez MCKP UJ CM można przeczytać na stronie uj.edu.pl/wiadomości.

Zapraszamy do rekrutacji – studiuj na UJ!