• log in
  • create an account

Inna forma kształcenia

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Rozpoczęcie rekrutacji dla cudzoziemców
| Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytet Jagielloński

6 marca 2024 roku rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla cudzoziemców na studia w języku polskim.

Aby wziąć udział w rekrutacji kandydat powinien:

  1. założyć konto w systemie IRK;
  2. zapoznać się z ofertą studiów dostępnych na Uniwersytecie Jagiellońskim;
  3. wybrać interesujące go studia;
  4. dokonać zgłoszenia na wybrany kierunek;
  5. wnieść opłatę rekrutacyjną.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na poszczególne studia znaleźć można na:

Ważne! Do wpisu na studia wymagany jest dokument uprawniający do podjęcia studiów – świadectwo (dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz dyplom ukończenia studiów (dla studiów drugiego stopnia). Zanim dokonasz zgłoszenia, upewnij się, że do momentu wpisu w danej turze będziesz posiadać wymagane dokumenty.

Ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych naborów można zapoznać się w systemie IRK oraz na stronach welcome.uj.edu.pl i rekrutacja.uj.edu.pl.

Zapraszamy również na stronę studia.uj.edu.pl. Znajdują się tam informacje na temat studiów prowadzonych przez wszystkie wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pozostałe rekrutacje

Pierwsza tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim dla obywateli polskich wystartuje 4 czerwca. Pełna oferta studiów jest dostępna na stronie irk.uj.edu.pl, a terminy poszczególnych tur są opublikowane na podstronach „Harmonogram” odpowiednio dla studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia.

Zapraszamy do rekrutacji – studiuj na UJ!